Sökning: "musikalisk övning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden musikalisk övning.

 1. 1. Tumregeln : En självstudie om tummen och dess roll i pianoteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2020]
  Nyckelord :piano; piano technique; phenomenology; video documentation; logbook; piano; pianoteknik; fenomenologi; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilken roll tummen spelar inom pianoteknik, vilka metoder som kan användas för att minska ofrivilliga spänningar i tummen samt om medveten övning under en period leder till en märkbar förbättring i tumteknik. Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och baseras på självobservationer med hjälp av loggbok och videodokumentation. LÄS MER

 2. 2. Hur övar elever? : En fenomenografisk studie om elevers uppfattningar kring musikalisk övning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Eden Yusof-Ioannidis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Spelkondition : Instrumentalövning i samband med låg- respektive högintensiv träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lena Ghabayen; [2020]
  Nyckelord :Inlärning; fysisk träning; hjärnan; högintensiv träning; lågintensiv träning; musikalisk övning; violin;

  Sammanfattning : Det är väl känt att fysisk träning har positiva effekter på både hjärna och kropp. Den fysiska och mentala hälsan har bevisligen förbättrats i relation till träning, det människan dock inte visste förrän sent 1990-tal var att människan kunde, med hjälp av träning, producera nya hjärnceller vilket har varit en viktig beståndsdel i vidare forskning om hjärnan och dess inlärningsprocess. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv beteendeterapi i musikalisk övning : Kognitiv beteendeterapi som verktyg i en musikalisk övningssituation – en hermeneuetisk fallstudie med fokus på Felix Mendelssohns violinkonsert i e-moll op.64

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Siri Sperling Bäckström; [2020]
  Nyckelord :cognitive behavioral therapy; music psychology; CBT; performance; mindfulness; Mendelssohn; violin concerto; kognitiv beteendeterapi; musikpsykologi; KBT; mindfulness; Mendelssohn; violinkonsert; prestation;

  Sammanfattning : Kognitiv beteendeterapi (KBT) bygger på teorier kring människans tankar, känslor och beteenden. Det är ett samlingsbegrepp för metoder som utformats för att hjälpa människor att förändra problematiska beteenden. Inledningsvis sammanfattas de begrepp som är relevanta för studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. Caruso och jag : En självstudie i kontinuerlig övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Adrian Elmquist; [2020]
  Nyckelord :musical practice; Caruso; learning process; design theory; video documentation; logbook; musikalisk övning; Caruso; lärandeprocess; designteori; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, under en specifik tidsperiod, analysera läroprocessen och effekten av kontinuerlig övning på musikinstrumentet trumpet. Under tidsperioden användes en specifik övningsmetod som kallas ”Carusometoden”. LÄS MER