Sökning: "musikalisk jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden musikalisk jämförelse.

 1. 1. Kroatiska glagolitiska missalen från 1631 till 1927 i jämförelse med Missale Romanum. Språklig och musikalisk analys av inledningsprefationen och prefationsbönen för ordinarie söndagar, högtider och vardagar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ivan Kovačić; [2020-02-13]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Kroatiska glagolitiska missalen; prefation; Croatian glagolitical missals; old church slavonic; preface;

  Sammanfattning : The thesis analyzes the text and the melodies in the preface of ordinary Sundays, holidays andweekdays in croatian glagolitic missals from 1631, 1706, 1741, 1893, 1914 and 1927 with thepurpose to examine if the translation and its melodies follow the melodies in the roman missal– Missale Romanum.To find an answer to the question the musical notes in Missale Romanum and the Croatianmissals are transcribed into numbers where each note has a numerical value so it can becompared easily by readers lacking the reading skills of Gregorian square notes. LÄS MER

 2. 2. ”Timing - Vad är det och hur blir jag bra på det?" - En intervjustudie om begreppet timing i afroamerikanska musikstilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erik Stenlund; [2019]
  Nyckelord :Afroamerikansk musik; Musikalisk timing; Musikpedagogik; Sväng; Musikalisk utveckling; Afro-American music; Musical timing; Timing; Time; Groove; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Performing arts; Social Sciences; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Timing är ett begrepp som är vanligt förekommande och högt värdesatt inom den afroamerikanska musiken. Trots det tycks det inte finnas en klar gemensam uppfattning kring vad begreppet egentligen innebär och i jämförelse med andra musikaliska element tycks även undervisningsmetodik i ämnet vara eftersatt. LÄS MER

 3. 3. ”Oj, vad händer nu?” : En självstudie om pianistens upplevelser av nervositet och oro vid olika uppspelstillfällen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Mariana Edman; [2018]
  Nyckelord :nervousness; anxiety; performance ability; musical performance anxiety; artistical mental training; phenomenology of body; journal notes; video; nervositet; oro; gestaltningsförmåga; musikalisk prestationsångest; artistisk mental träning; kroppens fenomenologi; loggbok; videoinspelning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med utgångspunkt i kroppens fenomenologi utforska vilka reaktioner som uppstår i kroppen när jag är nervös vid olika typer av framträdanden. Förutom det ska också undersökas mentalträningens betydelse för minskning av stress och nervositet och dess påverkan på min gestaltningsförmåga vid dessa spelningstillfällen. LÄS MER

 4. 4. Så sjung, bara sjung! : initiala och operationella normer i sångboksöversättningar av Astrid Lindgrens visor via multimodal analys av text, bild och musik.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Anna Larsson; [2017]
  Nyckelord :songbook translation; multimodal analysis; song translation; Astrid Lindgren; initial and operational norms; musical rhythm; rhetorical style within songs; sångboksöversättning; multimodal analys; sångöversättning; Astrid Lindgren; initiala och operationella normer; musikalisk rytm; retoriska stilmedel i visor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att analysera vilka initiala och operationella normer som har använts vid översättningar till tyska av sångboksuppslag till visor skrivna av Astrid Lindgren. Modellerna som har använts är hämtade från Franzon (2009), Franzon (2016) och van Meerbergen (2010). LÄS MER

 5. 5. Bedöma eller berömma? Niondeklassares kamrat- och självbedömning vid ensemblemusicerande i musikundervisningen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Alm; [2014]
  Nyckelord :Lärande bedömning; kamratbedömning; självbedömning; kritiska aspekter; ensemblespel; cirkelogram; musikalisk kvalitetsuppfattning; transparent bedömning; bedömningsmatris; återkoppling; Performing Arts;

  Sammanfattning : Lärande bedömning är den kanske starkaste pedagogiska riktningen inom svensk skola just nu. Bedömning ska enligt den inte användas i första hand för att sätta betyg och sortera, utan vara en utgångspunkt för att eleven ska lära sig mer. Kamrat- och självbedömning blir viktiga ingredienser i undervisningen. LÄS MER