Sökning: "musikarrangörer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet musikarrangörer.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. Konserter bortom storstaden : En studie om arrangörer i Skaraborg som arrangerar rock- och popkonserter för ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Marcus Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :Konsert; Arrangör; Skaraborg; Landsbygd; Musik; Ungdomar;

  Sammanfattning : ”Konserter bortom storstaden, en studie om konsertarrangörer i Skaraborg” ”Concerts beyond the big city, a study of concert organizers in Skaraborg” Syftet med denna studie är att undersöka hur musikarrangörer arbetar med rock- och popkonserter för målgruppen ungdomar och unga vuxna inom ett avgränsat geografiskt område i Sverige. För att göra detta gjordes intervjuer med tre arrangörer från tre konsertverksamheter i Skaraborg. LÄS MER