Sökning: "musikartist"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet musikartist.

 1. 1. Sociala interaktioner på sociala medier : En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandra Peltonen; [2019]
  Nyckelord :Fans; music artist; interaction; communication; parasocial interaction; social media; Instagram; virtual communities; online community; Fans; musikartist; interaktion; kommunikation; parasocial interaktion; sociala medier; Instagram; virtuella gemenskaper; nätgemenskap; community;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. LÄS MER

 2. 2. Formgivning inom musikbranschen - Hur en logotyp kan utformas för en ny artist

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Julia Sixtensson; Andrea Ynnerman; [2018]
  Nyckelord :formgivning; grafisk design; musikbranschen; logotyp; artist; värdeord; varumärke; musik; visuellt; musiktjänster; varumärkesidentitet; design;

  Sammanfattning : Idag framställs en musikartist visuellt på sociala medier och musiktjänster där v arumärkesimage, såsom som logotyper, i många fall avgör om målgruppen blir intresserad av en specifik artist. Författarna har kommit i kontakt med artisten Chelsea Muco som är en ny svensk sångerska som är i behov av en visuell identitet i form av en logotyp innan hon ska släppa sin musik för första gången. LÄS MER

 3. 3. The consequences of a logotype - How a logotype can be designed for a musician

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Evelina Hallén; Sara Norrbom; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Musikartisters varumärkesidentitet är många gånger splittrad och logotyp används inkonsekvent, detta i förhållande till hur produkt- och tjänsteföretags användande ser ut. Studien syftade därav till att undersöka om en logotyp borde anses viktigt för en musikartist och hur en logotyp kan utformas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för en musikartist. LÄS MER

 4. 4. Att bli framgångsrik musikartist : De karaktäristiska dragen i marknadsföringen av artister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Maria Andersson; Merima Sulejmanovic; Rafik Krim; [2008]
  Nyckelord :marknadsföring; musik; ekonomi;

  Sammanfattning : The research this report is based on aims to find out the characteristic features of the marketing tools that are essential for a music artist, and define a successful artist. The thesis arises and discusses how different medias can have an affect on an artists career and on his/hers achievement. LÄS MER