Sökning: "musikbransch"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet musikbransch.

 1. 1. SMITTANDE PASSION - En uppsats om musiker under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Anton Hedberg; Hannes Wreeby; [2022-01-19]
  Nyckelord :pandemi; pandemic; covid-19; musik; music; musikbransch; kreativitet; prekaritet; music industry; creativity; precariat;

  Sammanfattning : On 10th of March 2020, due to covid-19, the Swedish Public Health Agency raised the risklevel to “very high”. Meeting restrictions were set to a maximum of 500 people. Before themonth was ended public gatherings with over 50 participants were prohibited, making itimpossible for traveling musicians to make a living. LÄS MER

 2. 2. Manipulerade streams och dess roll i musikbranschen : - En kvalitativ studie om hur manipulerade streams färgar dagens musikbransch (ur ett marknadsföringsperspektiv).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alva Berggren; Samuel Danielsson; Bernadina Ogvall; [2021]
  Nyckelord :Manipulerade streams; musikbranschens evolution; digitalisering; User-Centric-modellen; clickbait; word of mouth; sociala medier; influencer marketing; förväntning-bekräftelse-teorin; manipulerade strömmar.;

  Sammanfattning : The digitalization and emergence of the Internet have given rise to new platforms providing marketing, distribution and revenues to happen in the same place, a significant difference from the past. New platforms have become new places for artists to compete for, for instance, positions on toplists. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor inom musikproduktion : En studie om fyra kvinnors upplevelse i musikproduktionsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälleKungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Nadja Ghaab; [2021]
  Nyckelord :musikproduktion; könsroller; kvinnor; genus; förebilder; musikbransch;

  Sammanfattning : Musikproduktion kan framställas som en inte lika jämställd del av musikbranschen. Även om det finns många kvinnor som är framgångsrika som artister så är de flesta upphovspersoner till hitlåtar män. LÄS MER

 4. 4. Varumärke och image slår igenom bruset i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur artister jobbar med sina varumärken på sina sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elisa Amorell; Rebecca Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Brand; Image; Digitalisation; Music industry; Artists; Social media; Marketing; Varumärke; Image; Digitalisering; Musikbransch; Artister; Sociala medier; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har revolutionerat musikindustrin, alla delar av marknaden har utvecklats, marknadsföring är ett av dem. Sociala medier har blivit centrum för marknadsföringen och konsumenten begär mer relaterbara varumärken och image som ett krav för att konsumera produkter. LÄS MER

 5. 5. Makten över musiken : En kvalitativ analys av kvinnors ställning i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jennifer Lerman; [2020]
  Nyckelord :Record company; music industry; gender distribution; gender; structures; hierarchies; gatekeeping; power; Skivbolag; musikbransch; könsfördelning; genus; strukturer; hierarkier; gatekeeping; makt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur könsfördelningen i musikbranschen ser ut. En fallstudie av skivbolaget Sony Music Sweden görs och undersöker hur könsfördelningen i bolaget ser ut och om det finns några specifika avdelningar som sticker ut i den aspekten. LÄS MER