Sökning: "musikbransch"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet musikbransch.

 1. 1. Varumärke och image slår igenom bruset i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur artister jobbar med sina varumärken på sina sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elisa Amorell; Rebecca Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Brand; Image; Digitalisation; Music industry; Artists; Social media; Marketing; Varumärke; Image; Digitalisering; Musikbransch; Artister; Sociala medier; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har revolutionerat musikindustrin, alla delar av marknaden har utvecklats, marknadsföring är ett av dem. Sociala medier har blivit centrum för marknadsföringen och konsumenten begär mer relaterbara varumärken och image som ett krav för att konsumera produkter. LÄS MER

 2. 2. Kulturellt (O)Slipade Diamanter - Unga Kvinnliga Musiker & Självrepresentation Online

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pauli Anna; [2020]
  Nyckelord :feminism; musik; Instagram; sociala medier; representation; kulturella diamanten; taktiker; objektifiering; könsstrukturer; musikbransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga kvinnliga musiker beskriver användandet av sociala medier för att ta makten över sina musikkarriärer och vilka taktiker de kan tänkas använda i representationen av sig själva. Frågeställningarna som diskuteras är; vilka taktiker använder unga kvinnliga musiker sig av på sociala medier? Vilken betydelse har musikbranschens könsstrukturer på representationen online? På vilket sätt förändras kvinnornas taktiker beroende på musikgenre? För att besvara syfte och frågeställning har kvalitativa intervjuer gjorts med fem unga kvinnliga musiker. LÄS MER

 3. 3. Artistmarknadsföring på Instagram : Fyra kvinnliga popartisters marknadsföring på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Rosanna Nordquist; [2020]
  Nyckelord :marknadsföring; Instagram; sociala medier; innehållsanalys; musikbransch;

  Sammanfattning : Social media has changed the way media and advertising works. This essay explores how artists use Instagram to promote themselves and their music. Twenty posts from four artists were analyzed via content analysis. The purpose was to identify main aspects of their use of the platform and what the response they got was. LÄS MER

 4. 4. Trygga rum och digitalt musikskapande. Fyra kvinnors upplevelser av att vara i ett kvinno- och transseparatistiskt rum och arbeta med musikproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Matilda Westergren; [2019]
  Nyckelord :Digitalt musikskapande; musikproduktion; kvinno- och transseparatistiska rum; trygga rum; könsuppdelad undervisning; normkritisk pedagogik; inkludering; trygghet Music production; gender separate spaces; safe spaces; safety; norm-critical pedagogy; gender segregation. Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka fyra kvinnors upplevelser av att vara i ett kvinno- och transseparatistiskt sammanhang och att där studera och arbeta med digitalt musikskapande. För de fyra informanterna har det separatistiska sammanhanget upplevts som ett tryggt rum. LÄS MER

 5. 5. Vad gör en talangscout? : En kvalitativ studie om A&R:s med avgränsning till hiphop

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Simon Ottosson; [2019]
  Nyckelord :A R; musikbransch; skivbolag; talang; artist; hiphop;

  Sammanfattning : Sedan Floréns studie om talangscouter 2010 har musikbranschen utvecklats enormt. Då det blivit enklare för oetablerade artister att bedriva sitt artisteri själva över internet utan hjälp av skivbolag har olika medieplattformar upplevt en övermättnad av ’talanger’ inom musik. LÄS MER