Sökning: "musikbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet musikbranschen.

 1. 1. Förväntningar av artistprofilering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Antonio Charry Qvarforth; [2020]
  Nyckelord :artistvarumärke; kvalitativa intervjuer; musikbranschen; skoldiskurs; diskursanalys; artist;

  Sammanfattning : Studien syftar till att, genom diskursanalys, undersöka erfarenheter och upplevelser av artistprofilering. I undersökningens kvalitativa intervjuer deltog tre intervjupersoner. LÄS MER

 2. 2. Varumärke och image slår igenom bruset i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur artister jobbar med sina varumärken på sina sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elisa Amorell; Rebecca Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Brand; Image; Digitalisation; Music industry; Artists; Social media; Marketing; Varumärke; Image; Digitalisering; Musikbransch; Artister; Sociala medier; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har revolutionerat musikindustrin, alla delar av marknaden har utvecklats, marknadsföring är ett av dem. Sociala medier har blivit centrum för marknadsföringen och konsumenten begär mer relaterbara varumärken och image som ett krav för att konsumera produkter. LÄS MER

 3. 3. En perfekt balans : En kvalitativ studie om digital marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andreas Bauer; Emil Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Musikbranschen; digital marknadsföring; sociala medier; artist; festival; arrangör.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar på att skapa en bild av hur mindre artister bör marknadsföras digitalt. Huvudfokuset ligger på festivalspelningar där flertal artister spelar under antingen en dag eller flera dagar. Intervjuer har gjorts med ett antal mindre artister samt managers för att få deras syn på hur de marknadsför sig själva. LÄS MER

 4. 4. Kulturellt (O)Slipade Diamanter - Unga Kvinnliga Musiker & Självrepresentation Online

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pauli Anna; [2020]
  Nyckelord :feminism; musik; Instagram; sociala medier; representation; kulturella diamanten; taktiker; objektifiering; könsstrukturer; musikbransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga kvinnliga musiker beskriver användandet av sociala medier för att ta makten över sina musikkarriärer och vilka taktiker de kan tänkas använda i representationen av sig själva. Frågeställningarna som diskuteras är; vilka taktiker använder unga kvinnliga musiker sig av på sociala medier? Vilken betydelse har musikbranschens könsstrukturer på representationen online? På vilket sätt förändras kvinnornas taktiker beroende på musikgenre? För att besvara syfte och frågeställning har kvalitativa intervjuer gjorts med fem unga kvinnliga musiker. LÄS MER

 5. 5. Från klassrummet till Madison Square Garden - Hur en logotyp kan utformas för ett band

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Fanny Bidenäs; Maja Haglund; [2020]
  Nyckelord :logotyp; genre; värdeord; positionering; musikbranschen; varumärke;

  Sammanfattning : Musikindustrin är en tuff bransch med hög konkurrens. För att en musiker idag ska kunna bli framgångsrik gäller det att ha ett genomtänkt varumärke som kan representera musikerns image. LÄS MER