Sökning: "musiken i sig"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade orden musiken i sig.

 1. 1. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 2. 2. Från Spotify till Lapp-Nils : En studie om att tekniskt lära sig spela Offerdalslåtar på fiol med inspiration från ett musiketnologiskt synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Brink Madeleine; [2022]
  Nyckelord :traditionsbärare; Lapp-Nils; Offerdal; folkmusik; musiketnologi; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Lapp-Nils, född 1804, var en samisk storspelman i Offerdal i Jämtland, vars låtar har levt vidare till idag, och utgör grunden för Lapp-Nilstraditionen. Syftet med denna studie är att tekniskt kunna spela fem låtar i Lapp-Nilstradition, samt att även få en ökad förståelse för kontexten kring Lapp-Nils. LÄS MER

 3. 3. Stämplad ligist : en kvalitativ textanalys av svensk hiphopkultur och självframställning i rapparen Yasin Mahamouds musikvideor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Chandra Källman; [2022]
  Nyckelord :Hiphopkultur; stigma; subkultur; moralpanik; självframställning; symboliskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes den nya svenska hiphopkulturen i ett förändrat medielandskap. Det har växt fram en ny subgenre inom svensk hiphop, kallat gangsterrap i massmedia, där unga män från Sveriges problemförorter släpper sin musik på egna digitala plattformar. LÄS MER

 4. 4. Musikens betydelse för lärande i förskolan : En intervjustudie om musik som mål och medel för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fanny Björn; Diana Roslund; [2022]
  Nyckelord :Barn; Musik; Förskola; Musicera; Musik som mål; Musik som medel; Inommusikaliskt mål; Utommusikaliskt mål;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om musikens betydelse för förskolan och vikten av att se musik som mål och medel för lärande. Studien är baserad på en kvalitativ metod och bearbetningen av empirin sker utifrån de teoretiska begreppen inommusikaliskt mål och utommusikaliskt mål. LÄS MER

 5. 5. ”Musiken är ytterligare en kanal in i barnens medvetande” : Hur förskollärare använder sig av musik i den planerade undervisningen för att främja de grundläggande värdena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Vendela Roswall Wikström; [2022]
  Nyckelord :Fenomenography; Fundamental values; Music; Planned music education; Preschool; Semi-structured interviews; Fenomenografi; Förskola; Halvstrukturerade intervjuer; Musik; Planerad musikundervisning; Värdegrund;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase knowledge about how preschool teachers are using music in the planned education to promote the fundamental values. The study aims to find out how preschool teachers’ personal relationship to music affects how they teach music to the children, how preschool teachers describe the way that they use music in preschool, how preschool teachers use music in the planned education to work with the fundamental values and also to find out how preschool teachers perceive that the fundamental values relate to music activites in preschool. LÄS MER