Sökning: "musikens påverkar"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden musikens påverkar.

 1. 1. Barock eller bara rock? : En studie av musiklärares frirum - Att bli lärare på riktigt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Daniel Persson; [2021]
  Nyckelord :Life Experience; Identity creation; Free space; Action space; Dilemma.; Livserfarenhet; Identitetsskapande; Frirum; Handlingsutrymme; Dilemma.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet i studien är att belysa musiklärarens dilemma i valet mellan musik som uttryck och musik som skolämne. I detta arbete presenteras hur den personliga utvecklingen över tid påverkar prioriteringar och didaktiska val i musiklärares identitetsskapande. Studien bygger på musiklärares livserfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Musikens påverkan på studier : En studie om hur en grupp människor använder musik vid studier och på vilket sätt den påverkar dem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Simon Eckerström; [2020]
  Nyckelord :Musik vid studier; mediering; motivation; effektivitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how a group of people use music while studying, why they do it, and what perceived effects they get from it. The two main questions of the study were: What perceived effect does music have on the participants according to them? Does tempo have any effect on the participants? Six people were interviewed about their relation to music while studying, how it affected them and if they were listening to a specific genre. LÄS MER

 3. 3. Musikens plats i förskolan : Hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Gudmundsson; Jennifer Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Musik; förskollärare; ramfaktorteori; triangulering; enkätundersökning; intervjuer; organisatoriska ramar; tidsramar; personramar; ekonomiska ramar samt fysiska ramar;

  Sammanfattning : Musiken har fått en allt mindre plats i förskolan. Syftet med denna studie är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolans samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. LÄS MER

 4. 4. Vi ska visa dig vad du känner - En kvalitativ studie om emotionell marknadsföring och reklamfilmers påverkan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Katarina Rosén; Therese Söder; [2020]
  Nyckelord :Emotional marketing; TV commercial; content analysis; semiotics; storytelling; rhetoric; music; Google; Nike; Ikea; Ica; Emotionell marknadsföring; reklamfilm; innehållsanalys; semiotik; storytelling; retorik; musik; Google; Nike; Ikea; Ica;

  Sammanfattning : Reklamfilmer berör konsumenter på olika sätt. De kan informera, irritera och rörakonsumenten till tårar. Denna studie undersöker hur fyra emotionella reklamfilmer frånGoogle, Nike, Ikea och Ica påverkar konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Rytmens och musikens påverkan på tidig språkinlärning : En litteraturstudie kring rytmen och musikens påverkan på elevers litteracitet, fonologiska medvetenhet och läsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Greta Lindström; Jennifer Doverfors; [2020]
  Nyckelord :litteracitet; rytm; fonologisk medvetenhet; läsförmåga; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att belysa om musik och rytm kan användas i den tidiga språkinlärningen för att utveckla elevers fonologiska medvetenhet, läsförmåga och litteracitet. Då läsning är en av grunderna till elevers akademiska framgång är det viktigt att hitta funktionella verktyg för att utveckla deras språkliga förmågor så tidigt som möjligt. LÄS MER