Sökning: "musikhögskolan 2017"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden musikhögskolan 2017.

 1. 1. Musik och sport: Med ”tro i våra hjärtan”. : En kvalitativ studie om musiken ochsupportramsornas funktion och användning i hockeysammanhang.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Linn Alsterfors; [2022]
  Nyckelord :Musik; ramsor; hockey; identitet; ljudlandskap;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen efterforskar vilken funktion och användning supportramsor och deninspelade musiken har i hockeysammanhang och för fem unga vuxna i Sverige med intresse förÖrebro hockey, som uppsatsen är avgränsad till. Studien undersöker även om musiken ellersupportramsorna kan ha en roll som identitetskonstruktörer för publiken. LÄS MER

 2. 2. “Är jag ignorant?”: En kvalitativ intervjustudie om individuell sångundervisning för transpersoner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linnea Simon; [2021]
  Nyckelord :Identitet; Språkbruk; sång; Sångundervisning; Transperson; Trans* ; Trans* röst; Trans* sångare; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Identity; Language use; Singing tuition; Transgender; Trans* voice; Trans* singer; Voice; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : 2017 inkom 153 olika remissyttranden från bland annat Statens skolverk och Statens kulturråd, med förslag för hur transpersoner i Sverige kan få stärkt ställning och levnadsvillkor i Sverige (SOU 2017:92). Mot bakgrund av detta har denna studie för avsikt att kartlägga trans*+sångares och sånglärares uppfattningar om och upplevelser av hur de arbetar tillsammans i individuell sångundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Improvisation som kompositionsmetod : Med utgångspunkt i Vingt Études pour Trompette Ut ou Si♭ av Marcel Bitsch

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Henning Ullén; [2021]
  Nyckelord :Improvisation; Komposition; Marcel Bitsch; Jazz; Trumpet; Klassisk musik;

  Sammanfattning : Det här konstnärliga arbetet har pågått under en lång tid, närmare bestämt fyra år. Jag påbörjade det år 2017 när jag studerade master-programmet i jazztrumpet på Kungliga Musikhögskolan. Våren 2019 blev jag dock tvungen att sluta spela trumpet på grund av hälsoskäl. LÄS MER

 4. 4. Körledarens arbetsglädje

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Aaron Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsglädje. Körpedagogik. Dirigering. Flow. Kommunikation. Hälsa.;

  Sammanfattning : Jag har som sångare fått arbeta med en mängd olika dirigenter. Det har väckt funderingar kring vad det är som gör att en viss musikalisk ledare lyckas med att entusiasmera, kommunicera med och nå fram till en grupp körsångare, och vad det är som brister när detta uteblir. LÄS MER

 5. 5. Speldesign för lärande : Speldesignens byggblock applicerade på musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Augustsson; [2020]
  Nyckelord :pedagogy; games; game design; design; design theory; music; pedagogik; tv-spel; speldesign; design; designteori; musik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är undersöka hur speldesign kan användas som resurs för design av musikundervisning. I bakgrunden presenteras vad lärare, eleven och undervisningssituationen kan göra för att påverka elevers studieresultat. Därefter presenteras spel och speldesign med dess olika designgrenar och termer. LÄS MER