Sökning: "musikinstrument på c"

Hittade 1 uppsats innehållade orden musikinstrument på c.

  1. 1. Varför vill killar inte spela tvärflöjt? En studie om hur barn och ungdomar väljer instrument i musikskolan

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Martin Andersson; Markus Hallman; [2007]
    Nyckelord :musik; genus; musikinstrument; musikskola; ;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker varför killar och tjejer väljer så olika instrument påSveriges musik- och kulturskolor. Syftet är att se om det finns några skillnader itankesätt mellan killar och tjejer i detta avseende. Vidare vill vi undersöka ommusikskolorna omedvetet påverkar barnen samt om de medvetet arbetar medjämställdhet. LÄS MER