Sökning: "musikkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet musikkultur.

 1. 1. Körsång som integrationsverktyg : En svensk musikkultur i nya uttryck

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hanna Hellström; [2019]
  Nyckelord :Choral singing; Choir; Integration; Singing; Fellowship; Culture; Together; Körsång; Kör; Integration; Sång; Gemenskap; Kulturmöten; Tillsammans;

  Sammanfattning : Singing in choirs is one of the most common hobbies in Sweden and different sorts of choral singing has been organized in Sweden for over 200 years. The tradition of choral singing stems from church, school, universities, communities and different sorts of movements, but like every society and all music, the Swedish culture of choral singing has been through a lot of changes due to social, economic, political and technological changes in both the Swedish society, Western Europe and the world as a whole. LÄS MER

 2. 2. Kan höra men inte göra : en kvalitativ studie med grundad teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :musikpedagogik; musikalitet; amusi; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Vad är musikalitet, musikalisk kunskap och musikaliska färdigheter? I denna studie har jag undersökt musiklärares åsikter på detta område. Har varje elev möjlighet att vara eller bli musikaliska och förvärva dessa färdigheter för att uppnå de lägsta godkända betygen? Amusi är en neurologisk funktionshämning som berör den perceptiva oförmågan att höra och förstå tonhöjd och rytm. LÄS MER

 3. 3. Sampling och Friktion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Adam Kimby; [2018]
  Nyckelord :Appropriation; Digital artefacts; Friction; Music; Originality; Repetition; Sampling; Co- Creating; Creative Processes; Ownership; Appropriering; Digitala Artefakter; Friktion; Musik; Originalitet; Repetition; Sampling; Samskapande; Skapandeprocess; Äganderätt;

  Sammanfattning : This Bachelor Thesis examines sampling as creative process in relation to friction between users and creators. The goal of this thesis is to create an understanding of the relations involved in creative processes and explore sustainable manner of working with processes. LÄS MER

 4. 4. Att skriva en folkkär låt : med inspiration från andra kulturer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; populärmusik; folkmusik; konstmusik; låtskrivande; musikkultur; musiktradition;

  Sammanfattning : I det här arbetet tar jag upp begreppet kultur och musik och vad det finns för olika kategorier inom kultur. I somras reste jag runt och träffade människor från hela världen som inspirerat mig till att göra det här arbetet. LÄS MER

 5. 5. Är det här flamenco? – En studie om möjligheter och svårigheter i interkulturellt lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Kappelmark; [2016]
  Nyckelord :Flamenco; gitarr; interkulturellt lärande; komposition; musik; musikpedagogik; utbildningsvetenskap. Composition; educational science; guitar; intercultural learning; music; music education.; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I vilken mån kan man som svensk gitarrist spela och komponera autentisk flamencomusik? Denna studie bygger på författarens egen konstnärliga praktik som svensk flamencogitarrist. Tre spanska flamencogitarrister har fått lyssna till inspelningar av två av författarens kompositioner, kommentera inspelningarna och svara på en serie intervjufrågor. LÄS MER