Sökning: "musiklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet musiklärare.

 1. 1. Vilka redskap har du? : En enkätundersökning om musiklärares förutsättningar och praktik av anpassningar och stöd för elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Fridlund; [2019]
  Nyckelord :NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; musikundervisning; ADHD; autism; specialpedagogik; musiklärare; särskilda behov; grundskolor;

  Sammanfattning : Utifrån att själv jobbat som musiklärare och därigenom fått se de utmaningar en musikundervisningssituation kan innebära för elever med Neuropsykiatriska funktionshinder (härefter förkortat NPF, och innefattande till exempel ADHD och autism) väcktes mitt intresse att undersöka detta. Min ambition har varit att a) undersöka musiklärares förutsättningar för att undervisa elever med NPF, b) undersöka vad musiklärare använder för stöd och anpassningar i relation till elever med NPF. LÄS MER

 2. 2. Den flexibla musikläraren : en studie i hur ramfaktorer påverkar ledarskap och pedagogiskt förhållningssätt hos musiklärare i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Oliver Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :musik; musikpedagogik; ledarskap; ramfaktorer; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur musiklärare i den svenska gymnasieskolan uppfattar och anpassar sina ledarroller och deras generella pedagogiska förhållningssätt utifrån ramfaktorerna elevantal och elevgruppsammansättning. Den vetenskapliga metod som använts för att generera ett empiriskt underlag för studien är kvalitativ intervju och totalt fem yrkesverksamma gymnasielärare inom ämnet musik deltog i intervjun. LÄS MER

 3. 3. Kontrollerade gitarrlärare : Hur de förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav på gymnasieskolans estetiska program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Thom Gisslén; [2019]
  Nyckelord :Gitarr; gitarrundervisning; musikpedagogik; kvalitativ intervju; hermeneutik; styrdokument; kursplan; kunskapskrav; läroplan;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att få en förståelse för hur gitarrlärare på gymnasiet förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav samt vad de anser skillnaden är mellan den aktuella och den tidigare läroplanen. Arbetet börjar med att presentera en historisk översikt av de tre senaste läroplansreformerna för gymnasieskolan i Sverige, deras påverkan på musiklärare och internationell forskning kring musikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Kulturskolan - en skola för alla? : En diskursanalytisk studie om musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Alicia Almer; [2019]
  Nyckelord :inclusion; diversity; music education; Swedish Community School of Music; dis- course theory; focus group interview; inkludering; mångfald; musikundervisning; kulturskola; diskursteori; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. Studiens forskningsfråga handlar om hur musiklärare konstruerar och legitimerar sin syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. LÄS MER

 5. 5. Att spela musikteori : En kvalitativ studie om ämnesintegrering mellan kurserna Gehörs- och musiklära 1 och Instrument eller sång 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Andreas Finnberg; [2018]
  Nyckelord :Musik; musikteori; ämnesintegrering; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur en musiklärare kan integrera musikteori under lektioner i kursen Instrument eller sång 1. Musikteoridelen kommer att grundas i det centrala innehållet från kursen Gehörs- och musiklära 1. LÄS MER