Sökning: "musikpedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet musikpedagoger.

 1. 1. Design för lärande i en pop-och rockensemble : En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; Fredrik Miller; [2020]
  Nyckelord :Gehörsbaserad undervisning; Ensemblespel; Notläsning; Design för lärande; Gehörsspel; Inlärningsprocess; Inlärningsstilar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. LÄS MER

 2. 2. Wow! Vilken sångröst! : Definitionen av en ”bra" sångröst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :sång; sångideal; sångteknik; sångförmåga;

  Sammanfattning : Den råder många bud om vad en bra sångröst skulle kunna innebära och alla har vi säkert en egen uppfattning om hur den skulle kunna låta. Syftet med den här studien är att komma fram till vad en bra sångröst innehåller för beståndsdelar från en objektiv synvinkel. LÄS MER

 3. 3. Improvisation i musikundervisning : Musikpedagogers upplevelse av improvisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Martin Fahlén; [2018]
  Nyckelord :improvisation; musikpedagogik; musikdidaktik; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa musikpedagogers upplevelser av improvisation i sinundervisning, samt hur de arbetar med improvisation i pedagogiska situationer.Utgångspunkten i studien var de möjligheter som finns med improvisation som strategi förlärande och de tankar som förekommer huruvida improvisationen kräver någraförkunskaper eller ej. LÄS MER

 4. 4. "Att fånga elevens intresse" : En intervjustudie med musikpedagoger i grundsärskolan om lektionsplanering och val av undervisningsmaterial.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Teresa Naum-Douskos; [2016]
  Nyckelord :Planering; material; grundsärskola; läroplan; samplanering; samarbete; musikundervisning;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att undersöka musikpedagoger i särskolan och deras planeringssätt och framtagning av lektionsmaterial. Undersökningen har gjorts i form av intervjuer med tre musikpedagoger. I diskussionskapitlet relateras infromanternas svar med den forskning och bakgrund som beskrivs i uppsatsen. LÄS MER

 5. 5. Att börja från noll? : en studie av hur olika pedagoger lär ut komposition till nybörjare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lotta Sigeman; [2016]
  Nyckelord :kreativitet; komposition; skapa; låtskrivande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur man kan arbeta med elever/deltagare som saknar förkunskaper i låtskrivande. I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med ett par musikpedagoger och av tidigare forskning som berör ämnet. LÄS MER