Sökning: "musikpreferens"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet musikpreferens.

 1. 1. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 2. 2. Algoritmisk jämförelse av musiksmak och personliga värderingar : Med användning av Spotifys Web API

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Hampus Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Similarity measure; matching algorithm; match; music taste; dating; social attraction; javascript; node.js; express; passport; spotify.; Likhetsmått; matchningsalgoritm; match; musiksmak; dejting; social attraktion; javascript; node.js; express; passport; spotify.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan musiksmak och social attraktion mellan människor, eftersom delad musiksmak ofta innebär delade personliga värderingar, och delade personliga värderingar kan innebära större chans för social attraktion. Målet med undersökningen har varit att ta reda på om musiksmak har någon korrelation med personliga värderingar, och vilka algoritmer som i så fall skulle kunna användas för att beräkna korrelationen. LÄS MER

 3. 3. Hur Mozarteffekten kan påverka förståelse och problemlösningsförmågan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Victor Donoso Vargas; [2019]
  Nyckelord :Mozarteffekten; Kognitiv; Koncentration; Musikpreferens; Stimulans; Musik.;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur Mozarteffekten fungerar samt influerar deltagare i testsituationer. Genom att följa ”receptet” som dom flesta kvalitativa studier har gjort, lyssningstest, IQtest (kreativa frågor) följt av djupintervjuer har kopplingar med teori avgjort om effekten har tagit plats på de medverkande. LÄS MER

 4. 4. Ljudstyrka, musikpreferens och deras påverkan på visuell reaktionstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Fritz; [2017]
  Nyckelord :reaktionstid; reaktionshastighet; ljudstyrka; volym;

  Sammanfattning : Detta arbetes syfte var att undersöka hur ljudstyrka och musikpreferens påverkar människors reaktionstid i ett enkelt reaktionstidsspel. Bakgrundskapitlet innehåller tidigare forskning och annan relevant litteratur. LÄS MER

 5. 5. Din personlighet avslöjar din musiksmak - En korrelationsstudie om musikpreferens och personlighetsdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Cronquist; Isabella Kron; [2016]
  Nyckelord :Musikpreferens; musik och personlighet; STOMP; BFI; music preference; music and personality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan musikpreferens och specifika personlighetsdrag samt se huruvida de resultat som tidigare forskning har uppvisat inom ämnet kan generaliseras på en svensk population. För att ta reda på detta fick 134 deltagare fylla i ett online-frågeformulär bestående av enkäterna STOMP (the Short Test Of Musical Preferences) och BFI (the Big Five Inventory) för att mäta musikpreferens respektive personlighet. LÄS MER