Sökning: "musikproducent"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet musikproducent.

 1. 1. In i en vägg av ljud och eko : En studie om Devin Townsends ljudbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emil Broberg; [2020]
  Nyckelord :Wall of sound; eko; musikanalys; Phil Spector; Soundbox; Devin Townsend;

  Sammanfattning : Devin Townsend är en artist och musikproducent vars musik kan uppfattas som storslagen. Detta har väckt mitt intresse för att undersöka hans ljudbild samt två kännetecken som ofta kopplas samman med Devin Townsend, dessa är wall of sound och eko. LÄS MER

 2. 2. När passionen blir ett yrke och yrket blir passionen : En kvalitativ studie om upplevelsen av attarbeta med sin passion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Evelina Lind; Hanna Heinemann; [2020]
  Nyckelord :Passion; Motivation; Självledarskap; Work-life balance; Roll; Identitet; Arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka människors upplevelse av att arbeta med sin passion. Vi vill även utforska vad det är som motiverar dessa personer till att lägga ned den tid och kraft som krävs för kunna arbeta med passionen. LÄS MER

 3. 3. MAKE IT INDIE : Att producera och släppa musik på egen hand

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Sophie Verdonk; [2018]
  Nyckelord :musikproduktion; indie; låtskrivande; DIY; musikdistribution;

  Sammanfattning : This independent study has the intention of bringing forward increased knowledge about  methods that may be used by an artist, music producer or songwriter in order to reach out with their own music independently without a record company being involved. Through artistic research, four musical pieces have been produced of which two consequently were released on different digital music streaming platforms. LÄS MER

 4. 4. En musikproducents roll : En undersökning av en musikproducents roll i en musikproduktion

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Adam Lind; [2018]
  Nyckelord :musikproducent;

  Sammanfattning : Ordet musikproducent finns inte i den svenska akademins ordbok, vilket tyder på att en musikproducents roll inte heller finns fastställt någonstans i akademin. Detta är grunden till ämnet i detta examensarbete, just om att definiera en musikproducents roll, att dokumentera en sådan roll som är vitt spridd åt många olika håll inom en musikproduktion. LÄS MER

 5. 5. Den kreativa processen : Hur den fungerar när man arbetar utan ramar och regler

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Shaya Khalil; [2018]
  Nyckelord :Den kreativa processen;

  Sammanfattning : Den här studien beskriver en autoetnografisk fältstudie av en musikproducent i syfte att analysera och ta reda på hur den kreativa processen fungerar i arbetet av att framställa ett musikaliskt verk utan förutbestämda ramar och regler för verket. Studieobjektet och forskaren i den här studien är därför samma person och studien bygger på insamlad skriftlig och auditiv dokumentation samt tidigare forskning och studier som gjorts i ämnet. LÄS MER