Sökning: "musikproducent"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet musikproducent.

 1. 1. MAKE IT INDIE : Att producera och släppa musik på egen hand

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Sophie Verdonk; [2018]
  Nyckelord :musikproduktion; indie; låtskrivande; DIY; musikdistribution;

  Sammanfattning : This independent study has the intention of bringing forward increased knowledge about  methods that may be used by an artist, music producer or songwriter in order to reach out with their own music independently without a record company being involved. Through artistic research, four musical pieces have been produced of which two consequently were released on different digital music streaming platforms. LÄS MER

 2. 2. En musikproducents roll : En undersökning av en musikproducents roll i en musikproduktion

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Adam Lind; [2018]
  Nyckelord :musikproducent;

  Sammanfattning : Ordet musikproducent finns inte i den svenska akademins ordbok, vilket tyder på att en musikproducents roll inte heller finns fastställt någonstans i akademin. Detta är grunden till ämnet i detta examensarbete, just om att definiera en musikproducents roll, att dokumentera en sådan roll som är vitt spridd åt många olika håll inom en musikproduktion. LÄS MER

 3. 3. Den kreativa processen : Hur den fungerar när man arbetar utan ramar och regler

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Shaya Khalil; [2018]
  Nyckelord :Den kreativa processen;

  Sammanfattning : Den här studien beskriver en autoetnografisk fältstudie av en musikproducent i syfte att analysera och ta reda på hur den kreativa processen fungerar i arbetet av att framställa ett musikaliskt verk utan förutbestämda ramar och regler för verket. Studieobjektet och forskaren i den här studien är därför samma person och studien bygger på insamlad skriftlig och auditiv dokumentation samt tidigare forskning och studier som gjorts i ämnet. LÄS MER

 4. 4. Du kan ljud, men vad kan du mer? : En kvalitativ intervjustudie om musikproducenters och studioteknikers olika roller i inspelningssamanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Rasmus Bolin Andersson; [2017]
  Nyckelord :hermeneutics; music education; music producer; music production; music teacher; sound engineer; hermeneutik; ljudtekniker; musikpedagogik; musikproducent; musikproduktion; musiklärare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur musikproducenter och studiotekniker upplever sina olika roller i studioinspelningssammanhang. Detta utförs genom att studera studioteknikers och musikpro- ducenters skildringar av sig själva samt av vilka färdigheter som ingår i dessa olika roller. LÄS MER

 5. 5. Fast i en Loop : En undersökning av strategier för ökad produktivitet i den musikaliska skapandeprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Georg Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Kreativ process; strategier; musikproduktion; arbetssätt; musikproducent; flow;

  Sammanfattning : Denna undersöknings syfte var att undersöka användning av strukturer och strategiers påverkan på en musikproducents kreativa arbetsprocess. Subjektet för undersökningen var i detta fall uppsatsförfattaren själv och forskningsfrågorna löd: På vilka sätt påverkas min produktivitet som låtskrivare och producent av att arbeta enligt en förbestämd struktur? Vilka fördelar och nackdelar kan jag uppleva bland olika arbetssätt för att ta sig ur och undvika skrivkramp? På vilka sätt påverkas jag av att försöka framhäva tillståndet flow? Dessa besvarades genom forskningsmetoden forskning genom design som gick ut på att producera låtar för att nå uppställda produktmål och effektmål. LÄS MER