Sökning: "musikproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet musikproduktion.

 1. 1. Att utforska sitt sound genom begränsningar. En studie i musikproduktion och konstnärlig identitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hannes Boeryd; [2021-09-28]
  Nyckelord :musikproduktion; konstnärlig identitet; begränsningar; sound; kreativitet;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på att utforska konstnärlig identitet genom att arbeta med begränsningar. Genom att bara använda akustiska instrument istället för elektroniska instrument och genom att separera låtskrivarfasen från produktionsfasen kommer jag utforska ljudskapande och musikproduktion från andra perspektiv än vad jag är van vid. LÄS MER

 2. 2. Full-stack musik : En studie om back-end, front-end och full-stack terminologi inom låtskapande och musikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Bo-Lennart Heitmann; [2021]
  Nyckelord :Music production; songwriting; back-end; front-end; full-stack model; recruitment; creative collaboration; Musikproduktion; låtskrivande; back-end; front-end; full-stack modell; rekrytering; kreativa arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att presentera process och erfarenheter från mitt konstnärliga musikproduktionsprojekt som genomförts under mitt sista år av min masterutbildning. Genomförandet har bestått av att skapa ett svenskt popmusikalbum där låtar har skapats enskilt, genom samarbeten och tre verk har blivit slutförda och distribuerats på streamingtjänster så som Spotify och YouTube. LÄS MER

 3. 3. Användning av olika samplingsfrekvenser inom dataspelsmusik : Hur påverkas spelupplevelsen av olika samplingsfrekvenser i musiken, 44.1 kHz respektive 96 kHz?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Winbladh; Erik Lövgren; [2021]
  Nyckelord :Samplingsfrekvens; Ljudkvalité; Dataspelsmusik; Musikproduktion;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes skillnader mellan 44.1 kHz och 96 kHz som samplingsfrekvens inom musikproduktion. Samplingsfrekvensen 44.1 kHz är sedan slutet av sjuttiotalet industristandard, dock säljs många av dagens ljudkort med en kapacitet att spela in frekvenser upp till 96 kHz eller 192 kHz. LÄS MER

 4. 4. Binaurala Svävningar som ett ramverk i populärmusikproduktion : En designstudie om hur Binaurala Svävningar kan användas som ettverktyg i populärmusikproduktion och hur detta upplevs av lyssnare

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Rosso; [2021]
  Nyckelord :Binaural beats; Binaurala svävningar; populärmusik; musikproduktion; avslappningsmusik;

  Sammanfattning : Exponering till Binaurala Svävningar (BinSv) kan enligt tidigare forskning orsaka ändringar i vårt sinnestillstånd. Hittills har BinSv använts exklusivt i avslappnings- och meditationsmusik men hur kan BinSv användas som ett ramverk inom populärmusik, och hur uppfattas det? Denna studietillämpar forskning genom design metodiken för att redogöra för hur man kan applicera BinSv påolika sätt i skapande av populärmusik och undersöka i kvalitativa semistrukturerade intervjuer hurdetta uppfattas. LÄS MER

 5. 5. Meningslager i musiken : En studie om egna konstnärliga processer inom låtskrivning och musikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Tuva-Lill Elwerdotter; [2021]
  Nyckelord :music production; song writing; creativity; working process; DAW; LiLL; musikproduktion; låtskrivning; kreativitet; arbetsprocess; DAW; LiLL;

  Sammanfattning : Syfte med detta självständiga arbete har varit att introspektivt undersöka vilka musikaliska och kreativa aspekter som är viktigast för mig i mitt konstnärliga uttryck, och hur dessa har påverkat mig som musikproducent. I arbetet har jag också undersökt min konstnärliga arbetsprocess och vilka metoder som är mer eller mindre gynnsamma. LÄS MER