Sökning: "musikproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet musikproduktion.

 1. 1. Vem är det som sjunger? - Utforskande av identitet i röst och popmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Balaz Leuba; [2020-06-10]
  Nyckelord :musikproduktion; identitetsmarkörer; vokalprocessering; populärmusik;

  Sammanfattning : I denna uppsats har författaren laborerat med olika identitetsmarkörer som finns inbäddade i hans egenmusik. Författaren har skrivit och producerat en låt i vilken han själv är vokalisten. LÄS MER

 2. 2. Rytmspel eller musiklektion? : En jämförande studie mellan musiker och utövare av rytmspelet osu!

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Ruben Pérez Avalos; [2020]
  Nyckelord :Rytmspel; osu!; musiker; musikutbildning; datorspel; jämförelse;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få en bredare förståelse av vad som kan förbättra en individs musikaliska förmågor, och om det potentiellt går att göra på ett informellt sätt. De musikaliska förmågorna som testades var tonskillnad, rytm, tempo och melodi. LÄS MER

 3. 3. Vilken betydelse har remasters för generation Y- och Z:s musikkonsumtion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Måns Lundgren; [2020]
  Nyckelord :music production; culture industry; musikproduktion; remaster; kulturindustrin; vinyl; spotify;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka remasters plats i den digitala eran ur ett generation-Y och -Z:s lyssnare- och konsument-perspektiv, detta för att undersöka ovana lyssnares kunskap i ämnet, deras lyssningsupplevelse av fenomenet och prioriteringar i musikkonsumtion. Genomförandet består av kvantitativ studiedesign, datainsamling med strukturerad intervju samt lyssningstest. LÄS MER

 4. 4. ’Den nya skogen’ : Hur transmodal design kan användas som verktyg i en audiovisuell produktionsprocess

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Johanna Rosenblad; [2020]
  Nyckelord :Socialsemiotik; multimodalitet; mode; gestaltningsform; affordans; semiotiska resurser; transduktion; transformation; semiotisk affordans; audiovisuell; transmodal design; transmodalitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur processen för transmodalitet kan fungera som designverktyg, genom att undersöka multimodal omvandling av en audiovisuell gestaltning i relation till dess budskap. Detta för att öka förståelsen för hur processen för transmodal design kan användas som verktyg för design av budskap i audiovisuella gestaltningar. LÄS MER

 5. 5. Kreativt samarbete och individuellt skapande : En jämförande studie om samtida musikproduktion och låtskrivning

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Elina Eriksson Hult; [2020]
  Nyckelord :music production; songwriting; collaboration; creativity; flow; working method; mental health; musikproduktion; låtskrivning; samarbete; kreativitet; flow; arbetsprocess; mental hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att jämföra individuellt arbete och samarbeten med andra, och studera hur de olika arbetsformerna mentalt påverkat oss som deltagit i detta arbete. Metoden som använts är genomförandet av tre delstudier som omfattat projekt där jag dels skapat musik tillsammans med andra och dels individuellt, samt en intervjuundersökning. LÄS MER