Sökning: "musikrättigheter"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet musikrättigheter.

 1. 1. Musikrättigheter och musikbranschens avtal - särskilt om oskälighet och tolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Lindskoug; [2014]
  Nyckelord :Immaterialrätt; förmögenhetsrätt; musikrättigheter; musikavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Copyright is a unique right that can contain significant moral and economic values for the authors and performers within the music business. For this reason, vast international collaborations and comprehensive national legislation has led to that these actors works and performances are well protected. LÄS MER

 2. 2. Artisten - den osynliga tillgången? : En kvalitativ studie om synen på musikrättigheter och artistvarumärken som immateriella tillgångar i musikbolag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Erika Lekeby; Charlotte Mann; Joakim Wiik; [2013]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; Musikbolag; Redovisning; Musikrättigheter; Varumärken;

  Sammanfattning : Abstract Artists – the invisible assets; a qualitative study about the view on music rights and artist brands as intangible assets within music companies. This paper is a study of what view representatives from Swedish music companies have on activating music rights and artist brands as intangible assets. LÄS MER