Sökning: "musikterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet musikterapi.

 1. 1. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 2. 2. Hur anestesisjuksköterskan kan förebygga awareness hos patienter under generell anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bohlin; Andrea Tofalvi; [2023]
  Nyckelord :awareness; intraoperative awareness; prevent; general anesthesia; nurse anesthetist; depth of anesthesia; patient safety; music; awareness; intraoperativ awareness; förebygga; generell anestesi; anestesisjuksköterska; anestesidjup; patientsäkerhet; musik;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan ansvarar för att förebygga skador hos patienter under generell anestesi. En fruktad komplikation är awareness, oavsiktlig vakenhet undergenerell anestesi, vilket kan orsaka vårdlidande hos patienter. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av musikterapi i samband med blodprovstagning på för tidigt födda barn : En kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Snaula Storm; Eirin Svanberg; [2023]
  Nyckelord :blodprovstagning; musikterapi; neonatalvård; föräldrar; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: För tidigt födda barn som vårdas på en neonatalvårdsavdelning är känsliga för stimuli. Delaktiga föräldrar är en förutsättning för den vård som barnet får. Musikterapi har positiv inverkan på det för tidigt födda barnet och kan hjälpa familjen med förbättrad anknytning och kommunikation. LÄS MER

 4. 4. När luften tar slut : En litteraturstudie om omvårdnadsinterventioner vid dyspné

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sebastian Claesson; Emilia Gräsberg; [2023]
  Nyckelord :Omvårdnadsinterventioner; dyspné; slutenvård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Introduktion och bakgrund: Dyspné definieras som en subjektiv obehaglig upplevelse vid andning och är ett vanligt förekommande flerdimensionellt symtom som orsakar många sjukhusinläggningar årligen. Symtomet kan ha flera olika orsaker, exempelvis akut sjukdom eller försämring av befintlig kronisk sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsinterventioner till preoperativ ångest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nathalie Rosén; Caroline Tynong; [2023]
  Nyckelord :Preoperativ ångest; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett stort antal operationer utförs varje år och preoperativ ångest är ett vanligt omvårdnadsproblem som drabbar patienten både fysiskt och psykiskt. Tillståndet kan leda till att patienten får en negativ upplevelse av sjukhus, negativ påverkan på det postoperativa förloppet samt förlängd återhämtning, vilket leder till ytterligare lidande för patienten, längre vårdtider samt mer kostnader för vården. LÄS MER