Sökning: "musikterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet musikterapi.

 1. 1. Interventioner mot ångest och depression för vuxna med cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pegah Ghassemi; Hashan Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; cancer; depression; ångest; ångest; intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en vanlig folksjukdom i Sverige som idag drabbar minst en av tre personer under deras livstid. Behandlingen medför många svåra biverkningar som ibland kan upplevas värre än sjukdomen, vilket påverkar individens psykiska, existentiella samt sociala välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Effekt på ordflöde vid strukturerad rytm- och musikterapi enligt Ronnie Gardiner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Viktoria Ahlman; [2020]
  Nyckelord :RGM; afasi; förvärvad hjärnskada; musikterapi; ordflöde;

  Sammanfattning : Ronnie Gardiner Method (RGM) is a multi-sensory training method aimed for peoplewith brain damage. The method is based on music, rhythm and movement. Previousstudies show that the method provides improved balance, gait, grip strength andworking memory and has positive effects regarding motor skills, cognition and on anemotional level. LÄS MER

 3. 3. Komplementär medicin i omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Karlsson; Andrea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Depression; Komplementär medicin; Omvårdnad; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund  Psykisk ohälsa i form av depression och ångest är ett ökande problem. Det orsakar lidande hos den enskilde individen, men också stora samhällskostnader. I Sverige behandlas depression och ångest i huvudsak med antidepressiva läkemedel samt psykoterapi. LÄS MER

 4. 4. Daniel och violan : Pedagogiska/didaktiska möjligheter och utmaningar i violaundervisning hos en elev med autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emma Morsten; [2020]
  Nyckelord :autism; musikundervisning; kulturskola; stråkinstrument; musikterapi;

  Sammanfattning : I mitt arbete som musiklärare i både skola och kulturskola har jag träffat barn som har autism. Dessa möten gjorde mig intresserad av undervisning och autism. Den här uppsatsen beskriver därför mitt möte med ett barn med autism som jag undervisar i viola. Syftet med detta arbete är att belysa undervisning i viola med elever som har autism. LÄS MER

 5. 5. Musik som tröst : En studie om betydelsen av musik vid avsked och sorgearbete

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Marianne Viper; [2019]
  Nyckelord :farewell; hermeneutics; qualitative method; interpretation of life; end-of-life music; music therapy; the grieving process; consolation; avsked; hermeneutik; kvalitativ metod; livstolkning; musik i livets slutskede; musikterapi; sorgeprocess; tröst;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utforska betydelsen av musik vid avsked hos sörjande människor. Internationell och skandinavisk forskning inom närliggande områden har i större utsträckning beaktat musikens terapeutiska och psykologiska roll. I Sverige saknas i stort sett forskning inom detta ämne. LÄS MER