Sökning: "musikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade ordet musikundervisning.

 1. 1. Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofie Haglund; [2022]
  Nyckelord :Practice; motivation; string instrument teacher; phenomenological perspective; interview; Övning; motivation; stråkinstrumentlärare; fenomenologiskt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. LÄS MER

 2. 2. Kan man få A i musik genom att spela Blinka lilla stjärna?! : Bedömning och betygssättning av enkla melodier är den likvärdig?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Niclas Johansson; [2022]
  Nyckelord :Music education; assessment; grading; equivalent assessment; junior high school; Musikundervisning; bedömning; betygsättning; likvärdig bedömning; grundskola; åk 9;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva variationen i hur musiklärare tolkar kunskapskrav i sin bedömning. Fokus ligger på hur de bedömer kraven på tajming i enkla melodier. Mitt mål var att undersöka om bedömningarna var likvärdiga, eller om inte vad som skilde bedömningarna åt. LÄS MER

 3. 3. Musical interaction in online music education

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tobias Fejne Allvin; [2022]
  Nyckelord :Actor-network theory; Covid-19 pandemic; Mediation; Musical interaction; Networks; Online music education; Reification; Social constructionism; Technology; Educational Science; Music Education; Aktör-nätverksteori; Covid-19 pandemin; Mediering; Musikaliskt samspel; Nätverk; Online undervisning; Reifikation; Socialkonstruktionism; Teknologi; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study seeks to examine musical interaction in online education. Although the study focuses on how teachers have adapted their teaching methods to the new circumstances dictated by the still-ongoing covid-19 pandemic, the ambition has also been to investigate how a beneficial music education online could be conducted in order to promote a global teaching environment with sustainable travelling habits. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens arbete med musik som stöd för språkutveckling : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Marijan Arwand; Madeleine Tell; [2022]
  Nyckelord :Kvalitativ metod; musik; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur språkfrämjande arbete uttrycks i musikundervisning i förskolan. Studien utgår efter hur förskollärarna arbetar med musik i språkutvecklande syfte, hur musikundervisning utformas i verksamheten samt hur pedagogerna reflekterar på sina möjligheter att undervisa i musik utifrån egna kompetenser. LÄS MER

 5. 5. Förskollärarens arbete med musik som stöd för språkutveckling : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Marijan Arwand; [2022]
  Nyckelord :kvalitativ metod; musik; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att undersöka hur språkfrämjande arbete uttrycks i musikundervisning i förskolan. Studien utgår efter hur förskollärarna arbetar med musik i språkutvecklande syfte, hur musikundervisning utformas i verksamheten samt hur pedagogerna reflekterar på sina möjligheter att undervisa i musik utifrån egna kompetenser. LÄS MER