Sökning: "musikutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet musikutbildning.

 1. 1. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 2. 2. Räcker gruppundervisning? : En jämförelse mellan professionella orkestermusikers tidiga studier och Kulturskoleutredningens undervisningsmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Gunilla Lindberg Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kulturskoleutredningen; individuell undervisning; gruppundervisning; ramfaktor;

  Sammanfattning : 43 musiker i 4 olika professionella orkestrar i Sverige har deltagit i en enkätstudie med syftet att kartlägga omfattningen av deras individuella respektive gruppbaserade undervisning innan de påbörjat högre musikstudier. Ingen i den undersökta gruppen hade enbart haft gruppundervisning innan högre musikstudier. LÄS MER

 3. 3. Musik, förändring och framtidsdrömmar : En kvalitativ studie av det sydafrikanska musikutbildningsprojektet, Acess Music Project

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anki Yafele; [2018]
  Nyckelord :AMP Access Music Project; Arkwork for Art NPC; music education; NGO; social justice; South Africa; AMP Access Music Project; Arkwork for Art NPC; musikutbildning; frivilligorganisation; social rättvisa; Sydafrika;

  Sammanfattning : This study is an examination of how a music education that is run by a NGO, Non Governmental Organisation, in South Africa works. The organisation Arkwork for Art NPC, and their artistic programme Access Music Project, AMP, based in Grahamstown in Eastern Cape province, works as an case study. LÄS MER

 4. 4. Pentatonik för gitarrister : en studie av gitarristers pentatoniska förkunskaper inom högre musikutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Peter Nylander; [2018]
  Nyckelord :Guitar; pentatonic; improvisation; jazz; college of music; Gitarr; pentatonik; improvisation; jazz; musikhögskolor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gitarrlärares syn på studenters förkunskaper inom pentatonik då de börjar inom högre musikutbildning. Metoden för studien bygger på kvalitativa intervjuer av tre erfarna gitarrpedagoger med flera decennier bakom sig inom högskola och folkhögskola. LÄS MER

 5. 5. Music discovery methods using perceptual features

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Richard Nysäter; [2017]
  Nyckelord :perceptual features; music information retrieval; k-pop; music discovery; music recommendation; MIR; music browser; music website; perceptuella särdrag; musikrekommendation; k-pop; musikhemsida;

  Sammanfattning : Perceptual features are qualitative features used to describe music properties in relation to human perception instead of typical musical theory concepts such as pitches and chords. This report describes a music discovery platform which uses three different methods of music playlist generation to investigate if and how perceptual features work when used for music discovery. LÄS MER