Sökning: "musikvideo"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet musikvideo.

 1. 1. Kae Tempests visuella retorik : “Riots are tiny though, systems are huge”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Teodor Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :Retorik; semiotik; musikvideo; politik; samhällskritik; Kae Tempest; Europe is Lost;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera filmmediets retorik i Kae Tempest musikvideo till låten Europe is Lost. Den retoriska situationen närmas genom att studera hur Tempest använder sig av filmklipp från nyhetsmedia och populärkultur som semiotiska tecken. I detta analyseras även Tempest användning av satir och humor. LÄS MER

 2. 2. Svartskallar - alltid stämplade för något : En semiotisk innehållsanalys av Stors musikvideo "Svartskallar"

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Natasa Cigarcic; [2022]
  Nyckelord :Hip Hop; Semiotic analysis; Music Video; Racial prejudice; Social Class.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to find out through semiotic analysis and rhetorical tools how the music video “Svartskallar” performed by Swedish artist Stor is being mediated and perceived. The word svartskallar is a Swedish slur and derogatory term used towards immigrants and people of other descent than Scandinavian/Arian. LÄS MER

 3. 3. Para är makt : En multimodal kritisk diskursanalys om den svenska gangsterrappens betydelse för maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Norrgård; Vilma Denesfay; [2022]
  Nyckelord :MCDA; hiphop; gangsterrap; maskulinitet; våld; kriminalitet; Einár; musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie berör fenomenet svensk gangsterrap och ämnar att kritiskt granska innehållet som kommuniceras ut via musikvideos till samhället. Syftet är att undersöka huruvida våld samt kriminalitet i relation till maskulinitet upprätthålls inom det diskursiva fältet gangsterrap. LÄS MER

 4. 4. Femininity by The Queen of pop & The Queen B : En jämförande studie av hur Beyoncé och Madonna konstruerar femininitet i sina musikvideor och låttexter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Sohier; Christina E Marström; [2022]
  Nyckelord :Representation; Genus; Musikvideor; Beyonce; Madonna;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how femininity is depicted by the female, influential artists Madonna and Beyoncé through music videos. Besides their influence in the musical world, they have also become role models and feminist symbols for women all over the world – however not without also receiving critique. LÄS MER

 5. 5. Stilleben inom Musikvideo : En semiotisk och ikonografisk analys om vad stilleben iYeules musikvideo Pretty Bones kommunicerar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Mathilda Matsson; [2022]
  Nyckelord :Semiotic analysis; Music Video; Still Life; Femininity; Femme; Art History; Youtube; iconography; semiotik; semiotisk analys; musikvideo; femininitet; femme; konsthistoria; youtube; ikonografi;

  Sammanfattning : My study contains a semiotic analysis of three screen captures of still lifes from the music video PrettyBones by the artist Yeule, directed by Joy 秀 Song. The music video depicts several scenes with inspiration from the Dutch great power era and it’s still life painting. LÄS MER