Sökning: "musikvideo"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet musikvideo.

 1. 1. Rapp i käften, rapp i gesten, var är kvinnan förresten? : En semiotisk analys av maskulinitet och femininitet i dagens populära musikvideos inom svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Jürgens; Filippa Karvik; [2021]
  Nyckelord :hip hop; subculture; gender; music video; stereotype; semiotics; masculinity; femininity; hiphop; subkultur; genus; musikvideo; könsstereotyp; semiotik; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning kring hur en del av dagens mest populära musikvideos inom den svenska hiphop-genren reproducerar normativa könsstereotyper. Under år 2019 dominerade svensk hiphop de svenska topplistorna och den både produceras och konsumeras i dagsläget av unga människor. LÄS MER

 2. 2. ’’Caught in a Bad Romance’’: En kvalitativ fallstudie om genuskonstruktioner i en musikvideo

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Nordeman; [2020]
  Nyckelord :Discourse; Gender; Lady Gaga; Men; Multimodal critical discourse analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how gender is produced in one music video, chosen by a stratified, purposive sampling. This is done partly by studying the visual and linguistic dimensions of the text, partly by defining its discourse. The analysis is conducted by using MCDA (Multimodal critical discourse analysis). LÄS MER

 3. 3. “All a bad b*tch need is money” -en kritisk analys av ambivalensen mellan feminism och kapitalism i musikvideor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalia Dalmer; Lisa Strålin Åsberg; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; femvertising; hiphop; kapitalism; kommersialisering; male-gaze; multimodal; kritisk; musikvideo; objektifiering; populärkultur;

  Sammanfattning : This article argues for the ambivalence between the use of feminist discourses in commercial purposes as the music industry and popular culture is driven by capitalist logic. The issue is analyzed with a multimodal discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Musikinslag på engelsklektioner : En jämförande studie av två olika undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simon McGinley; [2020]
  Nyckelord :Årskurs 3; engelska; språkinlärning; musik och språk;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs två olika metoder för lärande i engelska, en mer traditionell metod baserad på upprepning och en annan metod som inbegriper sång och musik som ett verktyg för lärande. Studien genomfördes i en svensk kommunal skola med en grupp elever i årskurs 3. LÄS MER

 5. 5. "Feelin' Good As Hell" : En fallstudie av diskurserna runt artisten Lizzo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ottilia Pattberg Miller; [2020]
  Nyckelord :Body-positivity; self-love; body activism; ideal; societal discourse; norm critique; Body-positivity; self-love; kroppsaktivism; ideal; samhällsdiskurs; normkritik;

  Sammanfattning : I detta arbete görs en undersökande fallstudie av artisten Lizzo, med fokus på attvisa hur den allmänna samhälleliga diskursen rörande större kroppar påverkar enartist som kroppsligt står utanför rådande kroppsliga ideal. Med utgångspunkt i skrivna intervjuer har ett grundresonemang etablerats, och vidare har detta följt med genom analys av konserter, en musikvideo, en musikanalys och en låttextanalys. LÄS MER