Sökning: "muskel"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet muskel.

 1. 1. Mätning av muskelomfång med måttband : en reliabilitetsstudie på häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Natascha Jansson; [2021]
  Nyckelord :häst; muskel; omfångsmätning; måttband; rehabilitering;

  Sammanfattning : Idag finns det inget enkelt och objektivt sätt att bedöma muskelstyrka på häst. Antingen behöver bedömningen ske subjektivt med hjälp av palpation, genom analys av muskelbiopsier eller genom användning av icke-validerade metoder med diagnostiskt ultraljud. Detta försvårar uppföljning av såväl behandling som träning. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar underlaget kokontraktionen mellan hamstrings och quadriceps vid enbenslandningar? : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hedi Myhre; Sebastian Ceder; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; elektromyografi; ground reaction force; kokontraktion; skadeprevention;

  Sammanfattning : Inledning: 70% av alla skador av det främre korsbandet (ACL) sker vid icke-kontakt-situationer. En låg kokontraktionsratio mellan hamstrings och quadriceps (H:Q) kan ses som en riskfaktor för ACL. Få studier är gjorda kring detta i samband med enbenslandningar på olika underlag. LÄS MER

 3. 3. Överföringseffekten av rörlighetsträning mellan unilateral och kontralateral sida : En randomiserad interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Filip Nilsson; Axel Byström; [2021]
  Nyckelord :Cross-education; Cross-transfer; Mobility; Mobility training; Non-local; Range of motion; Stretching;

  Sammanfattning : Inledning: Stretching ökar rörelseförmågan över leden och har visats vara skadeförebyggande och en viktig del i rehabilitering. Rörligheten tros öka genom förlängning av kontraktil vävnad, ökad stretch-tolerans och anpassningar kopplade till aktivering av motoriska områden i hjärnan. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska aktivitetens betydelse för äldre personer med demens – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Linder; Felicia Özturk; [2020]
  Nyckelord :Dementia; literature review; older people; physical activity.; Demens; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund:9,25 miljoner människor i Europa haren demenssjukdom och antaletberäknas öka. Att leva med en demenssjukdom innebär olika neuropsykiatriska symtom som hindrarden kroppsliga funktionenochleder till att personer med demens blir fysisk inaktiva och mer stillasittande. LÄS MER

 5. 5. Masseter and temporalis muscle thickness as assessed by ultrasound – a proof-of-concept study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Jennifer Mattsson; Amanda Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ultrasound; muscle thickness; TMD; masticatory muscles; proof of concept;

  Sammanfattning : Syfte: Den aktuella studien är en metodstudie för att undersöka möjligheten att mäta förändringar i muskeltjocklek med ultraljud. Om detta fungerar kan metoden användas i studier som för närvarande undersöker om muskeltjocklek eller förändringar i muskeltjocklek vid användning är relaterade till orofacial smärta. LÄS MER