Sökning: "muskelanspänning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet muskelanspänning.

 1. 1. Patienters och fysioterapeuters upplevelser av fysioterapeutisk behandling vid endometrios : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Isabelle Scherman; Evelina Kullmar; [2019]
  Nyckelord :endometriosis; physical therapy; experiences; treatment; qualitative interview study; endometrios; fysioterapi; upplevelser; behandling; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 200.000 kvinnor i Sverige har endometrios. Endometriumet växer utanför livmodern och utvecklandet av endometrios kan orsakas av retrograd menstruation i kombination med hormonella faktorer, ärftlighet och ett nedsatt lokalt immunförsvar. Vanliga symptom är hög smärta, minskad fertilitet och nedsatt livskvalité. LÄS MER

 2. 2. Arga röster ökar muskelanspänningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Karin Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :: Emotion regulation; muscle tension; Alexithymia; acoustic stimuli; startle probe.; Emotionsreglering; muskelanspänning; alexitymi; auditiva stimuli; startle probe.;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka om exponering inför emotionella röster påverkar muskelanspänning och hjärtats slagfrekvens samt om det finns en samvariation mellan storlek eller längd på muskelanspänning vid aversiv emotionell input och grad av alexitymi. 24 studenter lyssnade på arga, glada och neutrala röster samtidigt som muskelanspänning mättes med EMG och hjärtats slagfrekvens med EKG. LÄS MER