Sökning: "muskelfibrer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet muskelfibrer.

 1. 1. Vitamin D supplementering i fysiskt prestationshöjande syfte hos atleter med låga vitamin D nivåer eller birsttillstånd : En systematisklitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Meldin Idriz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillskott av vitamin D är rekommenderat för att garantera en optimal fysisk prestation, särskilt då brist på vitamin D är förekommande, även hos atleter. Det uppskattas att en miljard människor i världen har brist. LÄS MER

 2. 2. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER

 3. 3. Överträning av sporthästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Tove Hongisto; [2017]
  Nyckelord :häst; träning; överträning;

  Sammanfattning : Överträning är ett syndrom som förekommer såväl hos hästar som människor. Syndromet orsakas av ett alldeles för utmanande träningsprogram, och vid överträning sjunker prestationsförmågan utan att några kliniska förändringar ses. Prestationssänkningen håller i sig i 2–3 veckor fast den övertränade individen slutar träna. LÄS MER

 4. 4. Muskuloskeletala och neuromuskulära yttringar vid hypotyreos hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Greta Eklund; [2017]
  Nyckelord :hypotyreos; myalgi; artralgi; myopati; neuropati; neuromyopati;

  Sammanfattning : De tyreoida hormonerna T3 och T4 spelar en stor roll i de flesta av kroppens vävnader. De ökar metabolismen i alla celler och är viktiga för gonadernas utveckling. På cellulär nivå aktiverar de tyreoida hormonerna transkriptionen av många gener. Sköldkörtelinsufficiens kan således få stora konsekvenser för många processer i kroppen. LÄS MER

 5. 5. Mitokondriella proteiner i snabba och långsamma muskelfibrer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johan Lännerström; [2017]
  Nyckelord :Muskelfibrer; Mitokondrie; oxidativ stress; HIIT; UCP3;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om förekomsten av och förhållandet mellan proteiner i mitokondrien, som är kopplade till oxidativ stress, skiljer sig åt mellan långsamma och snabba muskelfibrer. Frågeställningar: 1) Skiljer sig förekomsten av proteinerna Uncoupling protein 3 (UCP3), Adenine Nucleotide translocator (ANT) isoform 1 & 2, samt Superoxide dismutase (SOD2) åt i mitokondrier i snabba och långsamma muskelfibrer när man normaliserar för mitokondriemängd? 2) Finns det någon skillnad i uttryck av ovanstående proteiner samt Catalase mellan snabba och långsamma fibrer när man normaliserar för totalprotein (TP). LÄS MER