Sökning: "muskelfibrer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet muskelfibrer.

 1. 1. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER

 2. 2. Överträning av sporthästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Tove Hongisto; [2017]
  Nyckelord :häst; träning; överträning;

  Sammanfattning : Överträning är ett syndrom som förekommer såväl hos hästar som människor. Syndromet orsakas av ett alldeles för utmanande träningsprogram, och vid överträning sjunker prestationsförmågan utan att några kliniska förändringar ses. Prestationssänkningen håller i sig i 2–3 veckor fast den övertränade individen slutar träna. LÄS MER

 3. 3. Muskuloskeletala och neuromuskulära yttringar vid hypotyreos hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Greta Eklund; [2017]
  Nyckelord :hypotyreos; myalgi; artralgi; myopati; neuropati; neuromyopati;

  Sammanfattning : De tyreoida hormonerna T3 och T4 spelar en stor roll i de flesta av kroppens vävnader. De ökar metabolismen i alla celler och är viktiga för gonadernas utveckling. På cellulär nivå aktiverar de tyreoida hormonerna transkriptionen av många gener. Sköldkörtelinsufficiens kan således få stora konsekvenser för många processer i kroppen. LÄS MER

 4. 4. Mitokondriella proteiner i snabba och långsamma muskelfibrer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johan Lännerström; [2017]
  Nyckelord :Muskelfibrer; Mitokondrie; oxidativ stress; HIIT; UCP3;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om förekomsten av och förhållandet mellan proteiner i mitokondrien, som är kopplade till oxidativ stress, skiljer sig åt mellan långsamma och snabba muskelfibrer. Frågeställningar: 1) Skiljer sig förekomsten av proteinerna Uncoupling protein 3 (UCP3), Adenine Nucleotide translocator (ANT) isoform 1 & 2, samt Superoxide dismutase (SOD2) åt i mitokondrier i snabba och långsamma muskelfibrer när man normaliserar för mitokondriemängd? 2) Finns det någon skillnad i uttryck av ovanstående proteiner samt Catalase mellan snabba och långsamma fibrer när man normaliserar för totalprotein (TP). LÄS MER

 5. 5. The role of myostatin in Coldblooded trotter harness racing performance

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Katrine Petäjistö; [2016]
  Nyckelord :horse; myostatin; Coldblooded trotter; harness racing; performance;

  Sammanfattning : Myostatin (MSTN) är en gen som begränsar massan av skelettmuskler genom att reglera både antalet och tillväxten av muskelfibrer. Mutationer i den här genen resulterar i en dubbeltmusklad fenotyp noterad hos ett flertal boskapsraser, hundar och människor. LÄS MER