Sökning: "muskelrelaxantia"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet muskelrelaxantia.

 1. 1. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 2. 2. Hur anestesisjuksköterskan kan förebygga awareness hos patienter under generell anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bohlin; Andrea Tofalvi; [2023]
  Nyckelord :awareness; intraoperative awareness; prevent; general anesthesia; nurse anesthetist; depth of anesthesia; patient safety; music; awareness; intraoperativ awareness; förebygga; generell anestesi; anestesisjuksköterska; anestesidjup; patientsäkerhet; musik;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan ansvarar för att förebygga skador hos patienter under generell anestesi. En fruktad komplikation är awareness, oavsiktlig vakenhet undergenerell anestesi, vilket kan orsaka vårdlidande hos patienter. LÄS MER

 3. 3. Riskfaktorer och strategier för ökad patientsäkerhet i samband med extubering av personer med obesitas efter generell anestesi– En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dorin Ibraheim; Katja Von Kesselbauer; [2019-06-20]
  Nyckelord :Obesitas; endotracheal extubation; generell anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet människor med obesitas ökar i samhället och därmed även kraven på anestesisjuksköterskan att kunna ge denna grupp god och säker anestesiologisk omvårdnad då obesitas förknippas med ökade ventilationsrelaterade risker i samband med generell anestesi. Att extubera kan vara ett riskfullt moment som anestesisjuksköterskan kan utföra självständig eller tillsammans med anestesiläkaren vid anestesiavslut. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors omhändertagande av patienter som erhållit icke-depolariserande muskelrelaxantia

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Borg; Karmen Videll; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att omhänderta patienter som under en operation ska erhålla eller har erhållit icke-depolariserande muskelrelaxantia (IDMR) är för många anestesisjuksköterskor en del av det vardagliga arbetet. Däremot finns det inga entydigariktlinjer på hur omvårdnaden kring en sådan patient ska ske. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans erfarenheter av att utföra Rapid Sequence Induction (RSI) utifrån aktuell evidens

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Christine Holmkvist; Isabella Potocki; Erica Sund; [2015]
  Nyckelord :Anestesi; Anestesisjuksköterska; krikoidtryck; muskelrelaxantia; Rapid Sequence Induction;

  Sammanfattning : Rapid Sequence Induction (RSI) är en induktionsstrategi   som används när det föreligger risk för aspiration. Metoden syftar till att   tiden från anestesiinduktion till säkrad luftväg blir så kort som möjlig. LÄS MER