Sökning: "muslim i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden muslim i sverige.

 1. 1. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER

 2. 2. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER

 3. 3. Pressen och dess gestaltning av islam och muslimer : En studie om representationen av islam och muslimer uifrån närhetsprincipen i svenska medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :David Despotovic; [2019]
  Nyckelord :media; muslim; islam; media; muslim; islam;

  Sammanfattning : I Sverige lever det idag en minoritet av personer som uppfattar sig själva som muslimer, troende eller kulturellt. Till följd av detta har jag valt att analysera hur gestaltningen har sett ut av islam och muslimer under perioden 1 januari 1994 till den 31 december 2019. LÄS MER

 4. 4. ''Jag skulle säga att jag är en modern muslim'' : En undersökning av religiositet hos gymnasieelever födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Besarta Statovci; [2019]
  Nyckelord :Muslims; young adults; religiosity; religion; ethnicity; culture; pupils; self-identity;

  Sammanfattning : This paper examines how second-generation Muslim immigrants feel that it is to live as a Muslim today in Sweden. The survey is based on six qualitative interviews in which young adults describe how they relate to their religion, religiosity and to their Muslim identity. LÄS MER

 5. 5. ATT DELA KAKAN PÅ FLERA : En studie om rätten till arv vid polygami

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Polygamy; polygamous marriage; polygamous family constellations; inheritance law; right to inherit and the inheritance code; Polygami; polygama äktenskap; polygama familjekonstellationer; arvsrätt; rätt till arv; och ärvdabalken;

  Sammanfattning : Written in Swedish with an English abstract. Polygamy has recently received more and more attention in Sweden due to, among other things, the streams of refugees and globalization. The Swedish norm of marriage is monogamy thus family constellations that go against this sometimes have difficulties to adapt to the Swedish family law. LÄS MER