Sökning: "muslimer i Sverige intervju"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden muslimer i Sverige intervju.

 1. 1. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Den raka vägen : En studie om islamistiska organisationer och islamisk konvertering bland unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mijda Mustafa; [2011]
  Nyckelord :conversion; Islam; Islamism; religiosity; konvertering; islam; islamism; religiositet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar muslimskt konvertering bland unga vuxna i Sverige. Syftet är att undersöka vilka påverkansfaktorer som ligger bakom förekomsten av denna typ av konvertering. Genom att intervjua fyra konvertiter undersöks olika upplevelser, tankar och händelser i deras liv som kan ha bidragit till deras konvertering. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har en röst så jag kommer att bli hörd, För i mitt hjärta bär jag Hans ord ”- Kvinnors röster om islam och religiös identitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmie Knudsen; [2011]
  Nyckelord :islam; islamofobi; kunskapssyn; religiositet; sekularisering;

  Sammanfattning : Kunskapens makt är stor, men när den används fel blir den förödande. Rådande diskurser producerar kunskap om muslimer där muslimska män framställs som våldsbenägna och där muslimska kvinnor ofta blir en symbol för förtryck. LÄS MER

 4. 4. Hur anser muslimska representanter att svenska läroböcker framställer islam?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tomas Palmqvist; Awara Ahmed; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med bakgrund av den aktuella samhällsdebatt som förs angående islamofobi har vivalt att undersöka hur ett antal muslimer själva anser att muslimer och islampresenteras i läromedel som används på gymnasieskolor i Sverige. Detta skaundersökas genom att låta tre representanter från tre olika muslimska samfund och enmuslimsk lärarstudent kommentera om islam presenteras på ett tillfredställande sätt isvenska läroböcker. LÄS MER