Sökning: "muslimer"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade ordet muslimer.

 1. 1. Komplexitet och förtryck i konflikten mellan sinhala-buddhisterna och muslimerna på Sri Lanka

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Holm; [2019]
  Nyckelord :Förtryck; Rättvisa; Religion; Muslimer; Sinhala-buddhister; Nationalism; Bodu Bala Sena; Sri Lanka; Anti-muslim-upplopp; Maktstrukturer; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att uppmärksamma och analysera om och hur muslimerna på ön blir förtryckta samt att försöka bidra med medvetenhet och forskning. Iris Marion Youngs teori om förtryck vid namn Förtryckets fem ansikten används för att kunna studera materialet som utgörs av nyhetsartiklar och dokument från Amnesty. LÄS MER

 2. 2. Bilden av religiösa : En studie av hur muslimer och kristna framställs i den digitala tidskriften Samtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jan Willers; [2019]
  Nyckelord :postcolonial theory; anti-emulation; post-secular theory; gender perspective; orientalism; colonialism; islamophobia; islamization; postkolonial teori; andrafiering; postsekulär teori; genusperspektiv; orientalism; kolonialism; islamofobi; islamisering;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how different religious groups such as Muslims and Christians are presented in the digital magazine Samtiden. Furthermore, the purpose is to investigate whether and how different religions differ in their presentation and whether there is a clear agenda related to emerging beliefs. LÄS MER

 3. 3. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER

 4. 4. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Neele Doose; [2019]
  Nyckelord :halal; slaughter; Sweden;

  Sammanfattning : Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. LÄS MER

 5. 5. Islamofobi – vår tids stora hot mot religionsfriheten? : En studie om hur islamofobi påverkar religionsfriheten för muslimer i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Hallqvist; [2019]
  Nyckelord :Islamophobia; anti-Muslim racism; freedom of religion; human rights; Islamofobi; antimuslimsk rasism; muslimer; religionsfrihet; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Islamofobi är ett växande problem i Europa som negativt påverkar muslimers förutsättningar och möjligheter i samhället. Samtidigt är religionsfriheten en mänsklig rättighet och en av grundvalarna för ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle. LÄS MER