Sökning: "muslimer"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet muslimer.

 1. 1. Hatet och Hatbrotten: Dess offer och förövare i svensk dags- och kvällspress : En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsrapporteringen kring hatbrott i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellen Hellström Persson; Ellen Ingren; [2021]
  Nyckelord :Hatbrott; rasism; islamofobi; hat; nyhetsjournalistik;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att beskriva hur Expressen och Dagens Nyheter rapporterat om hatbrott under år 2010, 2015 och 2020. I en andra delfråga undersöks i synnerhet den nyhetsjournalistiska rapporteringen om islamofobiska hatbrott under dessa år. LÄS MER

 2. 2. Bilden av muslimer och araber i amerikansk media veckan efter terrorattackerna den elfte september 2001 : A Qualitative Content Analysis of how Muslims and Arabs are depicted in American news media the week after 9/11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mahomed Ahmed Abdi; [2021]
  Nyckelord :Muslims; Arabs; Islam; news media; orientalism; new frames; 9 11; qualitative content; analysis.;

  Sammanfattning : The aim with this research essay is to examine how Muslims and Arabs are depicted in aselection of four American newspapers following the terror attack on the World Trade Center andthe Pentagon. In order to examine my two main question, I have two theories in which myresearch is based on and they are the framing theory and the postcolonial theory. LÄS MER

 3. 3. Främlingsfientlighet : En studie kring antisemitism, islamofobi och skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; islamofobi; antisemitism; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på att undersöka orsakerna kring antisemitismen och islamofobin i Sverige. Antisemitism innebär en främlingsfientlighet gentemot judar och islamofobi innebär en främlingsfientlighet mot muslimer. Antisemitismen har varit en del av samhället sedan antiken och lika så islamofobin. LÄS MER

 4. 4. ”Varför pratar du inte med min fru om du vill lära dig mer om palestinska män?” : En intervjustudie om maskulinitet och jämställdhet i ett samtida Palestina

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Ingela Schwirkus Schmitt; [2021]
  Nyckelord :maskulinitet; Palestina; intersektionalitet; män; kontroversiella frågor;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie undersöker maskulinitet bland palestinska män på Västbanken. Genomlivsberättelser ges männen möjlighet att fritt berätta om sitt vardagsliv och tidigare erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Högtalarsända böneutrop i Växjö : Vad har religion för plats i offentliga rummet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Atilio Kodia; [2021]
  Nyckelord :Religionsfrihet; böneutrop; demokrati; mångfald; ateism; inskränkning; muslim; kristen; islam; yttrandefrihet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT OCH NYCKELORD    Böneutrop har debatterats mycket i Sverige sedan våren 2018, en bidragande orsak är stiftelsen Växjö muslimer som fick tillstånd av polismyndigheten att ha högtalarsända böneutrop. Syfte är att studera religionens plats i det offentliga rummet genom att analysera böneutrop i Växjö. LÄS MER