Sökning: "musselfiske"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet musselfiske.

  1. 1. En jämförande fältstudie av ejderns (Somateria mollissima) vårflyttning vid Tyludden - Vad påverkar ejdern negativt?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Christopher Gullander; [2007]
    Nyckelord :Ejder;

    Sammanfattning : Det har kommit rapporter som säger att ejdern har minskat i antal mellan 1990-2000. Under 1996 och 1997 satt Karl-Eric Gustafsson som är en välkänd fågelskådare i Sverige på Tyludden och räknade sjöfågelsträck. Bland arter som han räknade fanns ejdern (Somateria mollissima). LÄS MER