Sökning: "mutation"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet mutation.

 1. 1. Patienters rädsla och oro som kan uppstå vid ett eventuellt återfall i cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elina Friman; Louise Ekblad; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Känslor; Oro; Patienter; Rädsla; Stöd; Canceråterfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är flera olika sorters sjukdomar men gemensamt för dem är att de påverkar kroppens celler. Det sker en mutation i cellen och den kan börja dela sig okontrollerat och bli en växande tumör. LÄS MER

 2. 2. Development and validation of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Josefine Sundgren; [2020]
  Nyckelord :HIV-1; qPCR; Octapharma; Taqman; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The major problem when developing primers and probe sets for detection of HIV-1 is its high genetic variability and strong ability to mutate. HIV-1 is divided into four groups, M, N, O, P based on genetic similarities, and there are more than 70 different circulating recombinant forms. LÄS MER

 3. 3. Proof-of-concept of Model-based testing based on an UML-model of a water-level measurement system

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Zoubida Alshekhly; Namra Gill; [2020]
  Nyckelord :Model-based testing; Model-based testing tool; software system; UML; automatic test case generation;

  Sammanfattning : Software testing is a very important phase in software development as it minimize risks in a software system, however, it consumes time and can be very expensive. With automatic test case generation time consumption and cost can be reduced. Model-based testing is a method to test a software system with a model of the systems behaviour. LÄS MER

 4. 4. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Rosie Johannesson; [2020]
  Nyckelord :älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Sammanfattning : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. LÄS MER

 5. 5. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Marie Björs; [2020]
  Nyckelord :ALS-inhiberande herbicider; kemisk ogräsbekämpning; ogräskontroll; resistens; Stellaria media; våtarv;

  Sammanfattning : Våtarv (Stellaria media (L.) Vill.) är ett annuellt (ettårigt) örtogräs som växer på åkermarker i större delen av världen. Ogräset har låga krav på växtplatsen och kan orsaka skördeförluster i de flesta odlingssystem. LÄS MER