Sökning: "mutation"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet mutation.

 1. 1. Automated Testing of Robotic Systems in Simulated Environments

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sebastian Andersson; Gustav Carlstedt; [2019]
  Nyckelord :Regression test; Simulation; Software testing; Hausdorff; Auto generation; SIL; Virtual controller; Industrial robotics; Mutation testing; Black box testing;

  Sammanfattning : With the simulations tools available today, simulation can be utilised as a platform for more advanced software testing. By introducing simulations to software testing of robot controllers, the motion performance testing phase can begin at an earlier stage of development. This would benefit all parties involved with the robot controller. LÄS MER

 2. 2. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Progressive retinal atrophy in cats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Aida Wolf; [2019]
  Nyckelord :Progressive retinal atrophy; retinal degeneration; cat; feline;

  Sammanfattning : Progressive Retinal Atrophy (PRA) is an umbrella term used to describe a variety of inherited retinopathies observed in multiple species. This literature study focuses on PRA observed in five different cat breeds: Abyssinian, Siamese, Persian, Bengal and African black-footed cat. LÄS MER

 4. 4. Ett liv i förändring - att bära på mutation i BRCA 1- eller BRCA 2-genen: en skildring av kvinnors upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Jansson; Lisa Candell; [2019]
  Nyckelord :BRCA; mutation; cancer; hereditary; experience; BRCA; mutation; cancer; ärftlighet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mutation i BRCA-generna innebär kraftigt ökad risk att utveckla bröst- och ovarialcancer. Vetskap om att bära på denna genmutation innebär påfrestningar och psykosociala förändringar hos individen. LÄS MER

 5. 5. Slum Gentrification in the Global South

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rowena Guthrie; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : The term gentrification carries a significant amount of weight when used to describe processes of urban transformation and, despite its origins in 1960’s London, it has become a globally used and accepted term. An in-depth discussion is had on the issues surrounding contextuality and the mutation of the theory of gentrification over time. LÄS MER