Sökning: "mykene"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mykene.

  1. 1. Mörker över Mykene: En analys av synen på den grekiska ?mörkertidsåldern? i två klassiskarkeologiska handböcker

    L2-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

    Författare :Gabriel Persson; [2008]
    Nyckelord :Greek Dark Age; Greek Dark Ages; Submycenaean; Protogeometric; Snodgrass; Anthony M; Desborough; Vincent Robin d Arba; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

    Sammanfattning : This essay is a historiographical analysis of the picture of the transition period between the Bronze and the Iron Ages in Greece presented in A. M. Snodgrass' The Dark Age of Greece and V. R. LÄS MER