Sökning: "myndighetsutövning service"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden myndighetsutövning service.

 1. 1. Närbyråkraters individuella handlingsutrymme : Lärares handlingslogiker vid myndighetsutövning i form av bedömning och betygsättning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Henrik Helmér; [2020]
  Nyckelord :Policy-making; Street-level bureaucrats; Discretion; Logics of action; Teachers; Exercise of authority; Decision-making; Assessment and grading;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is Michael Lipsky’s description and problematization of street-level bureaucrats’ discretion. Street-level bureaucrats, such as teachers, have a possibility to influence the implementation of policy at the point of delivery to citizens. LÄS MER

 2. 2. Gräsrotsbyråkratens oundvikliga dilemma : En studie om utmaningar och strategier hos arbetsförmedlare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Mirwen Al-zuhairy; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucrats; rationalization; governance; Employment Agency; alienation; scope for action; administrators; dilemma; exercise of authority; decision making; gräsrotsbyråkrater; rationalisering; makt; Arbetsförmedlingen; alienation; handlingsutrymme; handläggare; dilemma; myndighetsutövning; beslutsfattande;

  Sammanfattning : På arbetsförmedlarna ställs det höga krav på att leverera bra resultat, dels utifrån föreställningen hos allmänheten om att Arbetsförmedlingen tillhandahåller jobb, dels på myndighetens krav på att få ut de sökande ur systemet snabbt och effektivt. Handläggarnas yrkesroll innebär en viss komplexitet, något som denna studie har även bestyrkt. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld : Socialsekreterares strategier för att motverka respektive hantera hot och våld i klientmöten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Häggtun; Moa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Hot; våld; klient; strategier; myndighetsutövning; socialsekreterare; barn och familj;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an understanding of and to contribute with new knowledge on how social workers in social service work to combat, respectively, deal with threatening or violent situations at client meetings where the public authority is present. Through semi-structured qualitative interviews with seven social workers from five different municipalities the study have observed several strategies that the social workers use. LÄS MER

 4. 4. ” Jag ser ju vad som står men hur fungerar det i praktiken?” : En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers och snart utexaminerade socionomstudenters upplevelser av sina juridiska kunskaper som myndighetsutövare på individ- och familjeomsorgen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nicole Wallin; Robert Berggren Liljestrand; [2019]
  Nyckelord :Social work; law; legal knowledge; public authority; social service; individual and family care; theory of knowledge.; Socialt arbete; juridik; juridisk kunskap; myndighetsutövning; socialtjänst; individ- och familjeomsorg; kunskapsteori.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate newly graduated social workers and soon to be graduated students of social work and their experiences regarding legal knowledge as practitioners working in individual and family care. The study was carried out with the help of a qualitative method. LÄS MER

 5. 5. Ett oacceptabelt angrepp - En utredning av det straffrättsliga skyddets vidd för polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänstens verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Arnsteg; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; myndighetsutövning; våld mot tjänsteman; blåljussabotage; blåljusverksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Threats and violence directed toward the police, fire and ambulance service (Blue Light Staff) has recent years increased and is even of a more serious nature. In this thesis I examine the extent to which the emergency service are covered by the strengthened legislation in Chapter 17 §§ 1-5 of the Swedish Criminal Code (SCC). LÄS MER