Sökning: "myndighetsutövning service"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden myndighetsutövning service.

 1. 1. Faktorer som leder till framgång i tjänstedesignprojekt : Projektmedlemmar från offentlig verksamhet beskriver

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Madeleine Larson; [2021]
  Nyckelord :Tjänstedesign; framgångsfaktorer i tjänstedesignprojekt; offentlig verksamhet; projektframgång;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige har framtida utmaningar med att upprätthålla och leverera välfärdstjänster. Befolkningen ökar men antal personer i arbetsför ålder minskar. Därför behöver offentlig verksamhet effektivisera de tjänster som erbjuds befolkningen. LÄS MER

 2. 2. I avtal med det allmänna - gråzonen mellan offentlig rätt & civilrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Zagajewski; [2021]
  Nyckelord :Offentlig rätt; offentligrättsliga tjänster; avtal med det allmänna; civilrätt; gråzonen mellan offentlig rätt och civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen beskriver och analyserar den gränsdragningsproblematik som kan uppstå när enskilda ingår avtal med det allmänna. Genom praxis som behandlas inom områden så som avgiftsskyldiga högskolestudenter, barnomsorgsavgifter, parkeringsavgifter och patientavgifter framgår det att rättsområdena ofta är sammanflätade och består av olika delar som samspelar med varandra. LÄS MER

 3. 3. Närbyråkraters individuella handlingsutrymme : Lärares handlingslogiker vid myndighetsutövning i form av bedömning och betygsättning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Henrik Helmér; [2020]
  Nyckelord :Policy-making; Street-level bureaucrats; Discretion; Logics of action; Teachers; Exercise of authority; Decision-making; Assessment and grading;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is Michael Lipsky’s description and problematization of street-level bureaucrats’ discretion. Street-level bureaucrats, such as teachers, have a possibility to influence the implementation of policy at the point of delivery to citizens. LÄS MER

 4. 4. Gräsrotsbyråkratens oundvikliga dilemma : En studie om utmaningar och strategier hos arbetsförmedlare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Mirwen Al-zuhairy; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucrats; rationalization; governance; Employment Agency; alienation; scope for action; administrators; dilemma; exercise of authority; decision making; gräsrotsbyråkrater; rationalisering; makt; Arbetsförmedlingen; alienation; handlingsutrymme; handläggare; dilemma; myndighetsutövning; beslutsfattande;

  Sammanfattning : På arbetsförmedlarna ställs det höga krav på att leverera bra resultat, dels utifrån föreställningen hos allmänheten om att Arbetsförmedlingen tillhandahåller jobb, dels på myndighetens krav på att få ut de sökande ur systemet snabbt och effektivt. Handläggarnas yrkesroll innebär en viss komplexitet, något som denna studie har även bestyrkt. LÄS MER

 5. 5. Hot och våld : Socialsekreterares strategier för att motverka respektive hantera hot och våld i klientmöten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Häggtun; Moa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Hot; våld; klient; strategier; myndighetsutövning; socialsekreterare; barn och familj;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an understanding of and to contribute with new knowledge on how social workers in social service work to combat, respectively, deal with threatening or violent situations at client meetings where the public authority is present. Through semi-structured qualitative interviews with seven social workers from five different municipalities the study have observed several strategies that the social workers use. LÄS MER