Sökning: "myndighetsutövning"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet myndighetsutövning.

 1. 1. Hur långtgående är skyddet för borgenärsintresset när en gäldenär avlider under ett skuldsaneringsbeslut? : Betalningsplanens roll och borgenärers rätt till omprövning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Natalie Celik; [2019]
  Nyckelord :skuldsanering; gäldenär; borgenär; betalningsplan; skuld; omprövning; dödsbo; kronofogdemyndigheten; överskuldsättning; arvingar; dödsbodelägare; fordringsrätt; skuldsaneringsbeslut; överklaga; myndighetsutövning; ärvdabalken; skuldsaneringslagen; betalningsmoral;

  Sammanfattning : Ett beslut om skuldsanering innebär att gäldenären befrias från betalningsansvaret för de fordringar som sätts ned i samband med skuldsaneringsbeslutet. Fordringsförhållandet mellan gäldenären och borgenärerna upphör således inte, utan skuldsaneringsbeslutet medför en civilrättslig förändring avseende betalningsansvaret. LÄS MER

 2. 2. Privat initiativrätt i planprocessen : En jämförelse mellan Sverige, Norge och England

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Andersson; Jenny Fält; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; Planning process; Private initiative; Housing development; Municipality; Privat initiativrätt; Byggaktör; Kommun; Kommunalt planmonopol; Detaljplan; Planprocess; Detaljplaneprocess;

  Sammanfattning : Fram till år 2025 beräknas mellan 51 000 och 93 000 bostäder behöva byggas i Sverige varje år. Idag byggs inte ens i närheten av så många. Konjunktur är mycket betydande för bostadsbyggande men även detaljplaneprocessens effektivitet och hur fort detaljplaner kan tas fram påverkar hur mycket som byggs. LÄS MER

 3. 3. En maktrelation ifrågasätta : En kritisk diskursanalys av Sametingets myndighetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Joanna Arnoldsson; Katja Possner; [2018]
  Nyckelord :discourse; critical discours analysis; sámi; administrative authority communication; representation theory; postcolonial theory; diskurs; kritisk diskursanalys; myndighetskommunikation; samer; Sametinget; representationsteori; postkolonial teori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, Sametingets egna myndighetskommunikation bidrar till att konstruera ojämlika maktrelationer mellan samer och den svenska staten. Remissvar och pressmeddelanden med Sametinget som avsändare studeras genom en kritisk diskursanalys med fokus på hur kunskap, handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar framställs för de båda aktörerna. LÄS MER

 4. 4. Ett oacceptabelt angrepp - En utredning av det straffrättsliga skyddets vidd för polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänstens verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Arnsteg; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; myndighetsutövning; våld mot tjänsteman; blåljussabotage; blåljusverksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Threats and violence directed toward the police, fire and ambulance service (Blue Light Staff) has recent years increased and is even of a more serious nature. In this thesis I examine the extent to which the emergency service are covered by the strengthened legislation in Chapter 17 §§ 1-5 of the Swedish Criminal Code (SCC). LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att skapa förändring? : en makt- och organisationsanalys kring Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Susanna Brolin; [2018]
  Nyckelord :NPM; Socialwork; Power; Stockholms city; Actionplan; NPM; Socialtarbete; Makt; Handlingsplan; Stockholms stad; Myndighetsutövning; arbetsmiljö; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : This essay focuses on the following issues:• What are the effects of Stockholm's Action Plan on both decision-makers and social security officers in the field?• How is the outcome of the Action Plan and the work environment affected by methods, organisation and control systems?• Why are conflicts between stakeholders and the organization handled in the way they are done? The overall purpose of the essay is to a critically study of New Public Management, the ongoing personnel crisis in services for children and young people.  Where yhe crisis is resulting in significant staff turnover and high health statistic. LÄS MER