Sökning: "myopibehandling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet myopibehandling.

 1. 1. Att vara förälder till ett barn med myopi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tove Tapani; Kristina Gudnadottir Peltonen; [2022]
  Nyckelord :Child; experience; myopia; parent; Barn; förälder; myopi; upplevelse;

  Sammanfattning : Förekomsten av myopi hos barn har ökat samtidigt som föräldrar inte anser att myopi är en hälsorisk för deras barn. Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med myopi. LÄS MER

 2. 2. En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus Magnusson; [2008]
  Nyckelord :ortokeratologi; myopibehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ortokeratologi är en teknik där man genom specialdesignade RGP-linser kan reducera eller helt eliminera låg och måttlig myopi och även låggradig hyperopi och astigmatism. Man sover med linserna under natten, tar ut dem på morgonen och kan sedan gå utan glasögon och kontaktlinser hela dagen med bra visus. LÄS MER