Sökning: "mysticism"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet mysticism.

 1. 1. Den inre revolutionen : En pilotstudie om mystika erfarenheters inverkan på existentiell hälsa

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Charlotte Hedberg; [2020]
  Nyckelord :mystical experience; existential health; WHOQOL-SRPB; transformation; alexithymia; mystik erfarenhet; existentiell hälsa; WHOQOL-SRPB; transformation; alexithymi;

  Sammanfattning : Author: Charlotte Hedberg Affiliation: Stockholm School of Theology- University College Stockholm The inner revolution  A pilot study of Existential health in relation to mystical experience. The aim of the pilot study is to investigate five individuals self-rated health in relation to the existential aspects in secular contexts. LÄS MER

 2. 2. "Swedenborgiansk Anarkism" : En politisk-teologisk studie om relationen mellan mystik teologi och politisk filosofi hos Ivan Aguéli

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan; Aguéli; swedenborgiansk; anarkism; politik; teologi; politisk-teologi; mysticism; hermeneutik; anarchism; politic; theology; political-theology; hermeneutics;

  Sammanfattning : In this essay, my aim is to investigate the correlation between the political philosophy and theology in the Swedish nineteenth century painter, activist, mystic and vagabond Ivan Aguéli. The study places itself in the field of political theology, where the question of, and in some cases the search for, a theological affirmation or neglection of political and social authority is being processed. LÄS MER

 3. 3. Sufism ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av Muhuiddin Ibn ’Arabis och Abu-Hamid Muhammad al-Ghazalis texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tilda Johansson Kiviaho; [2019]
  Nyckelord :sufism; Ibn Arabi; al-Ghazali;

  Sammanfattning : There are many negative preconceptions about Islam and especially how Islam affects men and women. Women are often described to be subjugated by Islam. Sufism is Islamic mysticism and has been described as one way to give women the same opportunities as men. LÄS MER

 4. 4. "Eldkroppen i jordkropparnas mitt" - Nyplatonism och marxism i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter (1985)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Mikael Hendar; [2019]
  Nyckelord :Birgitta Trotzig; The Mud King s daughter; Plato; Neoplatonism; Marxism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this study is to uncover a neoplatonic discourse in the Swedish writer Birgitta Trotzigs novel Dykungens dotter (1985) (The Mud King's Daughter). This discourse is often interpreted as being an expression of Trotzigs catholic mysticism, but few of the earlier researchers have mentioned the strictly platonic influences in her work. LÄS MER

 5. 5. Att möta Gud genom psykedeliska substanser : En innehållsanalytisk rapport av psykedeliska substansers effekt på människors livsåskådning och upplevelser av gudsmöten ur ett religionsvetenskapligt perspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykedelisk; livsåskådning; mysticism; shamanism; animism; ayahuascha; DMT; psilocybin; LSD;

  Sammanfattning : Ändamålet med föreliggande rapport har varit att undersöka åtta personliga skildringar för att ta reda på hur deras livsåskådning ser ut efter att ha brukat psykedeliska substanser, samt undersöka huruvida något möte med Gud eller någon annan ”högre makt”, förekom under rusningstiden. För att besvara ändamålet har rapporten brutits ner till två frågeställningar, där den första hanterar vad som händer med livsåskådningen och det andra gudsmötet. LÄS MER