Sökning: "myt"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet myt.

 1. 1. Dubbla signaler om havret de maler : En studie baserat på Oaltys PR och karismatisk legitmitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Urban; Emma Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Oatly; karismatisk legitimitet; PR; myt; hyckleri;

  Sammanfattning : Oatly is a Swedish food company and one of the leading manufacturer of plant based dairy alternatives based on oats. They encourage people to consume their products because they are more environmentally friendly than cows-milk. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller att inte vara : Från romantisk myt till samhällsnytta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Lundh; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursteori; kulturarbete; prekärt arbete; intertextualitet; konstvärldar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kulturarbete kommer till uttryck i den mediala debatten under rådande pandemi våren och hösten 2020. Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som yttrar sig kring kulturarbete. LÄS MER

 3. 3. Ikväll sjunger vi till Satan : En näranalys av hur heavy metalbandet GHOST uttrycker en religiös ideologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fina Svensson Ek; [2021]
  Nyckelord :Religion; Heavy Metal; Populärkultur; Liveframträdande; Satanism; Ritual; Myt;

  Sammanfattning : The aim of this research paper is to analyze what kind of religious ideology the Heavy Metal band GHOST conveys through a ritualized live performance and through a mythologizing of the band. As previous research has concluded, the Heavy Metal genre acts as a tool to construct identities, it is thus interesting to investigate what the music conveys to its listeners. LÄS MER

 4. 4. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
  Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER

 5. 5. Särkoppling och återkoppling : En kvalitativ studie om ett företag som använder sig av en miljöcertifiering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Berglin; Karolina Norrbom; [2021]
  Nyckelord :Särkoppling; återkoppling; rationell myt; legitimitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER