Sökning: "mythistoria"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mythistoria.

  1. 1. Gudars Skymning : Historiografins föränderliga syn på Ragnarök

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

    Författare :Mattias Ottenbäck; [2019]
    Nyckelord :Mytologi; mythistoria; historiografi; historieskrivning; Ragnarök; fornnordisk;

    Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och jämför tre historiska studier som skildrat och tolkat den fornnordiska undergångsmyten Ragnarök. De tre studierna är författade av nordiska akademiker mellan år 1849 och 1922. LÄS MER