Sökning: "när får man häva ett avtal"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden när får man häva ett avtal.

 1. 1. Överlåtelseförbudet i 28 § URL – Sakrättsliga och obligationsrättsliga verkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Sakrätt; Immaterialrätt; Obligationsrätt; Överlåtelseförbud; Konkurs; 28 § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätter ger upphov till både ekonomiska och ideella rättigheter. Den ideella rätten bygger på en tanke om att upphovsmän har ett starkt personligt intresse och en koppling till sina verk. Samma tanke ligger bakom det överlåtelseförbud som finns i 28 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). LÄS MER

 2. 2. Väsentlighetskravet för hävning av kommersiella köp av lös egendom - Särskilt om dess innebörd och tillämpning i svensk och engelsk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Göransson; [2018]
  Nyckelord :väsentligt avtalsbrott; väsentlighetskravet; väsentlighetsbedömning; väsentlig betydelse; köplagen; köprätt; hävning av avtal; hävning av kommersiella avtal; kommersiell avtalsrätt; när får man häva ett avtal; 25 § köplagen; avtalsrätt; köpavtal; hävning av köpavtal; väsentlighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law only permits termination due to breach of contract when the committed breach is fundamental. To assess the fundamentality of a breach of contract is no easy mission. The main purpose of this study is to clarify the legal meaning of the concept of fundamental breach as a prerequisite in Swedish law for terminating a commercial contract. LÄS MER

 3. 3. Vitesklausuler - vid dröjsmål i kommersiella avtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Karlsson; [2006]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En vitesklausul beskrivs vanligen som en penningsumma som i förväg fixerats att erläggas av gäldenären som särskild påföljd, om viss förpliktelse åsidosätts av honom. I denna uppsats består förpliktelsen i att leverera i tid enligt avtalet. Blir gäldenären i dröjsmål utgår en ersättning till borgenären. LÄS MER