Sökning: "när kom kristendomen till sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden när kom kristendomen till sverige.

 1. 1. Återupprättelsens gemenskap : En uppsats om Anonyma Alkoholisters kristna rötter och vilken betydelse de har idag för tillfrisknande från alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Lundmark; [2013]
  Nyckelord :Anonyma Alkoholisters kristna rötter;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rörelsen Anonyma Alkoholister som grundades 1936 i USA. Grundarna, William Griffith Wilson och Robert Holbrook Smith var två alkoholister som tidigare fått hjälp till självhjälp av de evangelikala Oxford-grupperna, men ingen av dem hade lyckats tillfriskna eller behålla sin nykterhet. LÄS MER

 2. 2. Riksdagspartiernas syn på religionsundervisningen : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Susanne Asp; Evin Malla-Mohammed; [2010]
  Nyckelord :religionsdidaktik; politik; kristendomen; kursplaner; religionsundervisning;

  Sammanfattning : I oktober 2010 fastställde regeringen en ny läroplan med kursplaner för grundskolan som ska verkställas under hösten 2011. När det gällde kursplanen i religionskunskap föreslog Skolverket att alla fem världsreligionerna skulle få lika mycket fokus i undervisningen medan regeringen menade att fokus skulle vara på kristendomen även fortsättningsvis, precis som i den gamla kursplanen i religionskunskap. LÄS MER

 3. 3. Svenska jultraditioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara A. Niklasson; [2008]
  Nyckelord :julfirande; jultraditioner; dopp i grytan; lussefirande; Tomasmässodag; Staffansritt; tomte;

  Sammanfattning : Jag vill finna bakgrunden till dagens svenska jultraditioner, hur dessa har rötter i vintersolståndet och sedan utvecklats till annat i mötet med kristendomen. Mitt syfte är att kunna besvara frågorna ”hur, när och varför” kring ordet jul och dess innebörd.   Uppsatsen handlar om olika delar av jultraditionen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Väckelsen och bönhusen i Nätra församling : varför de kom, varför de var så många och vad de hade för betydelse för bygden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Berglund; [2007]
  Nyckelord :väckelse; väckelserörelse; Norrlandsläseriet; folkrörelse; Annaniterna; frikyrkor; bönhus; Nätra; folkväckelse; Örnsköldsvik; läsare;

  Sammanfattning : I min hemförsamling Nätra, Örnsköldsviks kommun, finns det många bönhus, ungefär ett i varje by. Jag undrade varför det var på det viset, och bestämde mig för att ta reda på detta genom att intervjua människor som är eller har varit aktiva i de religiösa föreningar och samfund som driver de olika bönhusen. LÄS MER

 5. 5. En titt på arbetar- och kvinnorörelsekamp åren 1900-1910 i spåren på Helene Ugland

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Ulla B Ericson; [2006]
  Nyckelord :Helene Ugland Socialist Socialdemokrat Agitator Kvinnosakskvinna Ny Tid Östergötlands Folkblad Första maj-talare Författare;

  Sammanfattning : Helene Ugland, f. 11 feb.1877 i Norge. lärarinneexamen 1895 vid Strömsbo Laerarinde-skole, vilket betydde möte med socialistiska och kvinnopolitiska idéer och som blev avgörande för hennes fortsatta verksamhet. LÄS MER