Sökning: "närbyråkrat"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet närbyråkrat.

 1. 1. Handläggares handlingsutrymme inom LSS

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Sahlberg; Ludvig Ysberg; [2019]
  Nyckelord :Handläggare; LSS; handlingsutrymme; närbyråkrat; agent; principal; byråkrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetet grundades i vårt initiala intresse av att undersöka någonting relaterat till LSS, detta ledde oss till att undersöka problematik relaterat till handläggares handlingsutrymme inom ramen för LSS. Detta valde vi att undersöka genom att applicera Lipskys teori, Webers teori och principal agent teorin på det handlingsutrymme som en handläggare har inom arbete med LSS. LÄS MER

 2. 2. Från Rosenbad till Afghanistan : Soldaten och implementeringen av den svenska målsättningen i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :Närbyråkrat; resurser; implementering; förståelse; förmåga; vilja;

  Sammanfattning : In all times soldiers have fought wars with orders from the political ruling power. Therefore the soldier becomes the utmost instrument for implementing the political objective in conflicts. In modern conflicts, the soldier is a frontline bureaucrat. LÄS MER

 3. 3. ”Ni kommer ofta hamna i konflikt medstyrdokumenten, det kan jag säga, för de är intejättebra.” : – En implementeringsstudie i hur samhällskunskapslärare implementerar kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna i samhällskunskap 1a1 och 1b.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tobias Svensson; Magdalena Rääf; [2017]
  Nyckelord :Implementering; mänskliga rättigheter; närbyråkrat; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna undersökningen ämnar besvara hur gymnasielärare i samhällskunskap implementerar kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna, som alla elever ska ha kunskap om efter avslutade kurser i samhällskunskap. Undersökningen grundar sig i kvalitativa intervjuer, där fem lärare besvarar frågor kring i vilken utsträckning de implementerar kunskapskravet och vilken relation de har till olika perspektiv på mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. ”Alltså tid finns ju aldrig i samhällskunskapskurserna” : En intervjustudie kring hur samhällskunskapslärare implementerar ekonomiundervisningen i samhällskunskap 1a1 och 1b. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Kalén; Katarina Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Samhällskunskap; privatekonomi; ekonomi; implementering; närbyråkrat; planering.;

  Sammanfattning : This qualitative interview study is examining how five teachers of social studies implement formal instruction in economics for the Swedish school courses of social studies 1a1 and 1b. The results of the study account for the process of implementation based on interview questions which have their basis in three different stages of planning: preactive, interactive and postactive. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : En enkätundersökning om studie- och yrkesvägledaren som en stödjande specialistfunktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Wirell; Angélica Reinholdsson; [2017]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; styrdokument; implementering; stöd; närbyråkrat; hela skolans ansvar;

  Sammanfattning : Grundskolans styrdokument argumenterar för kontinuerlig vägledning med ett ansvar på hela skolan. Att detta inte fungerar i praktiken är sedan länge konstaterat, och gapet mellan teori och praktik är ett faktum - ett gap vi ville undersöka närmare. LÄS MER