Sökning: "närbyrakrater"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet närbyrakrater.

  1. 1. Utsatta områden - mål och medel : En studie om Polisen och dess arbete i de utsatta områdena

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Vsevolod Lukashenok; Hanna Larsson; [2018]
    Nyckelord :polis; närbyrakrater; utsatta omraden; implementering; diskurs; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar poliser och deras arbete i de så kallade utsatta områdena. Två rapporter från Nationella operativa avdelningen används som utgångspunkt för att undersöka hur de utsatta områdena beskrivs. En enkätundersökning har genomförts för att utreda enskilda polisers syn på sitt arbete med de utsatta områdena. LÄS MER