Sökning: "närhetsetik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet närhetsetik.

 1. 1. Att möta patienter i livets slutskede i den somatiska slutenvården : sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Fanny Lööf Larsson; Sabina Hansson; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; mötet; livets slutskede; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en del av sjuksköterskans profession. Att vara trygg i detta möte kan göra vårdandet meningsfullt för patienten. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och stötta patienten under denna svåra tid. LÄS MER

 2. 2. Jag behöver inte krama dig för att du har saknat mig : En kvalitativ studie av förskollärares perspektiv på barns kroppsliga integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Dungert; Caroline Olofsson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; kroppslig integritet; förhållningssätt; närhetsetik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur några förskollärare förhåller sig till barns kroppsliga integritet i förskolan. Studiens empiri samlades in genom en kvalitativ forskningsansats genom semistrukturerade intervjuer. Åtta förskollärare deltog i studien. LÄS MER

 3. 3. Efter filmen : En kvalitativ intervjustudie om upplevelserna av att medverka i en dokumentärfilm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ebba Kulneff; Moa Lichtenstein; [2017]
  Nyckelord :etik; dokumentärfilm; moral; närhetsetik; subjekt;

  Sammanfattning : Ständigt förs diskussion om etiska dilemman inom journalistikens yrkesområden. Vad bör allmänheten få veta? När ska man släppa professionen och istället agera som medmänniska? Uppsatsen utgår från dokumentärfilmen som journalistisk berättarform. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av etisk stress i mötet med asylsökande personer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Hollertz; Lena-Mi Edholm; [2017]
  Nyckelord :Etisk stress; asylsökande; sjuksköterskor; primärvård;

  Sammanfattning : Titel: Sjuksköterskors erfarenheter av etisk stress i mötet med asylsökande personer.   Bakgrund: De senaste åren har Sverige haft en stor tillströmning av asylsökande. Socialstyrelsens riktlinjer säger att asylsökande vuxna bara är berättigade till vård som inte kan anstå fram till de fått sitt uppehållstillstånd. LÄS MER