Sökning: "näring"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet näring.

 1. 1. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
  Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

  Sammanfattning : Background: A breast abscess is a inflammatory condition that affects 0.1 - 0.4% women postpartum each year in Sweden. The treatment is performed with a needle puncture or drainage based on the size of the abscess determined by ultrasound. LÄS MER

 2. 2. Havet hör bygden till : kustnära fiske och gastronomi på Österlen

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Viktor Vesterberg; [2019]
  Nyckelord :kustnära fiske; sense of place; place identity; gastronomi; meroir;

  Sammanfattning : Fisket har fram tills nyligen varit en viktig näring på Österlen och området är fortfarande präglat av en kustbygdsidentitet som det kustnära fisket varit delaktigt i att konstruera. Österlen är idag välkänt för sina många restauranger med gastronomiskt anseende vilka ofta har ett stort fokus på lokalproducerade råvaror. LÄS MER

 3. 3. Det svenska musikundret : Lilla landet lagom – ett ledande land inom musikindustrin?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emelie Nyström; [2019]
  Nyckelord :Det svenska musikundret; musikbranschen; musikindustrin; musikexport; framgångsberättelse; marknadsföringsstrategi.;

  Sammanfattning : Det är en vanligt förekommande uppfattning att Sverige anses vara framgångsrikt inom den globala musikindustrin, utan att dylika påståenden hänvisar till fakta. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka just det fenomenet – varför Sverige anses vara en framgångsrik musiknation och vad som ligger till grund för denna föreställning. LÄS MER

 4. 4. Importance of fish community structure, nutrients and browning for shallow lake ecosystem dynamics : A modelling perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ylva Karlberg; [2019]
  Nyckelord :biological modelling; bowning; food webs; trophic interactions; top-down and bottom-up control; nutrients; light; shallow lake; biologisk modellering; brunifiering; födovävar; trofiska interaktioner; näring; ljus; grund sjö;

  Sammanfattning : In a changing climate, it is increasingly important to be able to model environmental effects on food webs, and to do that, one must have appropriate dynamic models. I present a shallow lake ecosystem model where producers, grazers, carnivores, piscivores, and detritivores are coupled through resource (light, nutrients and detritus) fluxes between the benthic and pelagic habitats and through carnivore life history events (ontogenetic habitat and diet shifts). LÄS MER

 5. 5. Artificiell nutrition vid livets slut : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Eriksson; Hannele Koskinen; [2019]
  Nyckelord :Experience; nurses; nutrition; palliative care; Erfarenheter; nutrition; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell nutrition är en behandling som innebär att patienter får näring antingen via en sond eller intravenöst. Tidigare forskning visar att patienter och anhöriga upplever brister kring stödet i deras nya vardag där patienten får artificiell nutrition i livets slutskede. LÄS MER