Sökning: "näringsämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 497 uppsatser innehållade ordet näringsämnen.

 1. 1. Greenhouse gas emissions from three large lakes during the autumn 2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Veronica Bohlin; Anja Anderö Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :methane; carbon dioxide; dissolved inorganic carbon; pCO2; flux chambers; large lakes; methane budget; carbon budget; GHGs; freshwater; spatiotemporal; ebullition; diffusion; autumn; metan; koldioxid; upplöst oorganiskt kol; pCO2; kammarmetod; stora sjöar; metanbudget; koldioxidbudget; växthusgaser; sötvatten; spatiotemporal; ebullition; diffusion; höst;

  Sammanfattning : Methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) are two greenhouse gases and main drivers of global climate change. Lakes are known to be a source of CH4 and CO2 to the atmosphere. While the importance of these emissions is clear, their magnitudes and regulation are still uncertain due to the scarcity of flux measurement data from lakes. LÄS MER

 2. 2. Massbalans av salt, kväve och fosfor i Dynestadsjön : En pilotstudie innefattande flödesmätningar och modellering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isak Spett; [2021]
  Nyckelord :Brackish water; fish death; eutrophication; environmental impact; the Baltic Sea; agriculture; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink; Bräckt vatten; fiskdöd; övergödning; miljöpåverkan; Östersjön; lantbruk; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink;

  Sammanfattning : Dynestadsjön in Gamleby, Västervik municipality, has a history of collapses due to lack ofoxygen and high levels of salt, nitrogen and phosphorus. The high levels of nutrients havegiven rise to deteriorating living conditions for aquatic organisms. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas markorganismerna av jordbruksmetoden strukturkalkning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :structural liming; agriculture; microorganisms; clay soil; respiration; earthworm population; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This field study was done to get an understanding of how the agricultural method called “structural liming” might affect soil organisms in a negative way. Soil organisms are crucial as they perform biological processes that improve good soil structure. This is important as it enables sustainable food production, today, and in the future. LÄS MER

 4. 4. Feeding brown algae and brown algae extracts from Saccharina Latissima to Broiler breeders : effects on transfer of antibodies and nutrients from hen to egg

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Stina Kling; [2021]
  Nyckelord :broiler; broiler breeder; brown algae; Saccharina Latissima; laminarin; prebiotic; transfer; antibodies; nutrients; iodine; chicken; egg quality;

  Sammanfattning : Brown algae and extracts of algae have been proved to have prebiotic effects. Seaweeds grow very fast and underwater. This is good from a sustainable point of view since algae do not need fertilizers, freshwater or agricultural land for growth. Brown algae is rich in nutrients, vitamins and minerals, and has an especially high content of iodine. LÄS MER

 5. 5. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Sofia Nyström; [2021]
  Nyckelord :hästgödsel; näringsläckage; rasthagar; fosforläckage; häst; övergödning; Östersjön; mockning;

  Sammanfattning : Östersjön är kraftigt påverkad av övergödning, som beror på att en för stor mängd näringsämnen tillförs havet. Övergödande ämnena kväve och fosfor kommer framför allt från våra jordbruksmarker och förs via urlakning och ytavrinning vidare till våra sjöar, vattendrag och till slut Östersjön. LÄS MER