Sökning: "näringslära"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet näringslära.

 1. 1. Kost-och hälsoundervisning i grundskolan En jämförelsestudie mellan niondeklassare i två svenska skolor respektive en finsk skola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Marisanna Korhonen; Elin Larsson; Emma Luhanka; [2021-10-22]
  Nyckelord :kostvanor; kostundervisning; niondeklassare; näringslära; hälsoundervisning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förses vi kontinuerligt med olika budskap relaterade till mat och ätande. Utan en tillräcklig kunskap inom ämnet är det svårt att veta hur man ska förhålla sig tillallinformation. LÄS MER

 2. 2. Måltiden är guld värd : En kvalitativ intervjustudie om pedagogers syn  på förskolans måltider ur ett pedagogiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Helen Eklund; [2021]
  Nyckelord :The meal in preschool Educator Pedagogical meal; Måltiden i förskolan Pedagog Pedagogisk måltid;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogernas föreställningar kring måltidssituationen i förskolan och möjligheten att göra måltiden till en pedagogisk del av utbildningen. Sex pedagoger har deltagit genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Water Insoluble Fraction of Nopal (Opuntia ficus) Cladodes Beneficially Affects Postprandial Appetite-related Variables, while the Soluble Fraction Has No Effect: A Randomized Crossover Study in Healthy Volunteers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Phuong Dung Kieu; [2020]
  Nyckelord :Nopal cladodes; appetite variables; dietary fiber; hydrolysis index; obesity; applied nutrition; food chemistry; industriell näringslära; livsmedelskemi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The world has witnessed a global trend of increasing obesity, which is directly linked to non-communicable diseases, such as type 2 diabetes (T2D). The epidemic of obesity is largely associated with consumption of high calorie diets and low physical activity. LÄS MER

 4. 4. Soluble and insoluble fractions from nopal (Opuntia ficus) cladodes improve postprandial glycaemic regulation: a crossover randomized study in healthy volunteers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Wanussavee Deenissai; [2020]
  Nyckelord :Nopal cladodes; Glycaemic regulation; Randomized cross-over study; Dietary fibre; Hydrolysis index; Applied nutrition; Food chemistry; Industriell näringslära; Livsmedelskemi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background and objectives: Type 2 diabetes has been increasing all over the world. A healthy diet, including particular functional foods is an effective strategy to prevent this form of diabetes. Nopal (Oputia ficus) is a cactus plant that, according to traditional medicine, has antidiabetic properties. LÄS MER

 5. 5. Effect of Oat drinks differing in lipid composition on postprandial glucose response and appetite variables in healthy subjects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Hanaa Hussein; Aishwarya Venkateshan; [2019]
  Nyckelord :Food chemistry; Oats; Food technology; Applied nutrition; Industriell näringslära; Livsmedelskemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction: Obesity and health complications surrounding it have been on rise for a long time due to various factors where lifestyle is one of the most certain causes. Individuals following poor diet, specifically the western pattern diet or anything that comprises an excess of sugars and fats are prone to cardiometabolic diseases. LÄS MER