Sökning: "näringsriktig mat"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden näringsriktig mat.

 1. 1. Föräldrars syn på näringsriktig mat i förhållande till Livsmedelsverkets kostråd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ida Gustafsson; Mats Sjöndin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kostmönster likt de svenska kostråden har visat sig vara gynnsamma för hälsan hos den generella befolkningen men trots det verkar följsamheten hos barnen vara låg. Föräldrar spelar en viktig roll i etablerandet av kostmönster hos barn och beteende verkar vara kopplade till attityder. LÄS MER

 2. 2. Hållbar matkonsumtion inom skolmåltider

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emilia Meurling; Danijela Petrovic; [2016-08-16]
  Nyckelord :hållbarhet; hälsa; miljö; måltidsansvariga; skolmåltider;

  Sammanfattning : Världsbefolkningen ökar varje år vilket medför en ökad matkonsumtion. För stor produktion och konsumtion samt oaktsam livsmedelshantering belastar jordens resurser. Det är inte självklart att det alltid kommer finnas tillräckligt med livsmedel, i många delar av världen råder det brist redan idag. LÄS MER

 3. 3. Det spelar ingen roll hur bra skolmaten är om den aldrig hamnar i magen : En kvantitativ studie om 15 åringars intag av skollunchen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Rebecca Häggqvist; Fanny Öhman; [2016]
  Nyckelord :skollunch; ungdomar; intag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolmaten i Sverige är kostnadsfri och är genom att skapa möjlighet till goda matvanor en viktig del av folkhälsoarbetet i Sverige. Sedan juni 2011 ska skollunchen både vara kostnadsfri och näringsriktig. Tidigare studier har visat på att elever varken får i sig tillräckligt med energi eller näringsämnen genom skollunchen. LÄS MER

 4. 4. Livsmedelsval under en konferensdag samt näringsinnehåll i tre lunchalternativ från konferensverksamhet P5 : -         En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Malin Vinberg; Ewa Stokka; [2016]
  Nyckelord :Konferensverksamheter; näringsberäkningar;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Genom en hälsosam kost kan koncentrations- och prestationsförmågan öka och risken för kostrelaterade sjukdomar minska. Då konferenser ofta pågår under många timmar och ibland hela dagar är det viktigt att matutbudet är näringsriktig för att kunna bidra med energi som räcker hela dagen. LÄS MER

 5. 5. Skolmåltiden eller restaurangmat? En studie som undersöker vad som lockar gymnasieelever till att äta på andra ställen än skolrestaurangen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erica Ek; [2015-08-10]
  Nyckelord :FAMM; Fokusgrupper; Gymnasieelever; Skolmåltider;

  Sammanfattning : Gymnasieelever väljer i viss utsträckning att inte äta den lunch som serveras i skolrestaurangen, för att få gymnasieelever att äta i skolrestaurangen i större utsträckning är det viktigt att utgå ifrån gymnasieelevers perspektiv i utvecklingsarbete av skolmåltiden. Syftet med studien var att utforska vilka aspekter som är av betydelse då gymnasieelever i Malmö väljer att äta lunch på andra ställen än i skolrestaurangen, med utgångspunkt i Five Aspects Meal Model (FAMM). LÄS MER