Sökning: "näringstäthet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet näringstäthet.

 1. 1. Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Karlsson; Olivia Nilsson; [2018-08-15]
  Nyckelord :idrottsanläggning; livsmedelsutbud; näringstäthet; nordiska näringsrekommendationer; café;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet- KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 37Termin/år: Vt 2018Examinator: Mia Prim.... LÄS MER

 2. 2. Utveckling av grönsakskorv : Kartläggning av näringsrelaterade utmaningar med vegankost och förbättring av näringstäthet i korv baserad på grönsaker.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Niklas Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människor blir mer och mer medvetna om hur produktion och konsumtion av kött påverkar miljön och folkhälsan. Detta har gjort att vegetariska alternativ till kött blivit alltmer populära och att nya produkter i kategorin utvecklats. Ett företag som nappat på denna trend är Lindvalls Chark AB i Strömsnäsbruk. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelsval avseende närings- och energitäthet : en enkätbaserad undersökning gjord bland den motionstränande befolkningen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Harju; Mia Thulé; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan århundraden tillbaka har skillnader mellan män och kvinnors sociala status lett till en skillnad i närings- och energistatus mellan könen, där kvinnorna tenderar att konsumera en mer näringstät kost med lägre energiinnehåll medan männen tenderar att välja en mer energität kost med ett lägre näringsinnehåll. Genom ett livsmedelsfrekvensformulär med 28 livsmedel undersöktes livsmedelsvalet avseende närings- och energitäthet hos 43 respektive 53 motionstränade män och kvinnor i Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Kongenital intestinal lymfangiektasi hos hund : etiologi, diagnos och behandling

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Pia Svedberg; [2013]
  Nyckelord :Intestinal lymfangiektasi; Proteinförlorande enteropati; Hund; Koagulopati; Behandling;

  Sammanfattning : Intestinal lymfangiektasi (IL) är en ovanlig gastrointestinal sjukdom som karaktäriseras av patologisk dilatation av tarmens lymfkärl. Sjukdomen drabbar både hundar och människor men behandlingen divergerar inom human- respektive veterinärmedicinen. Etiologin är ännu inte fullständigt belyst. LÄS MER

 5. 5. Mat-och måltidssituationen hos äldre : smakupplevelse och näringstäthet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Paul Martinsson; [2013]
  Nyckelord :food; meal; nutrition; experience; elderly; mat; måltid; nutrition; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund Mat- och måltidsituationen på äldreboenden är ett område som ofta diskuteras. Det är viktigt att inhämta kunskap om de äldres näringsintag, upplevelse av matsituationen och åsikter om smaken på maten för att bättre kunna möta deras behov och genomföra förbättringar på detta område. LÄS MER