Sökning: "närmiljö undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden närmiljö undervisning.

 1. 1. Skolgården som klassrum för undervisning i NO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emmy Holmberg; [2020]
  Nyckelord :lärande; naturorientering; skolans närmiljö; skolgård; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Det finns en generell uppfattning av att barn mår bra av att vara utomhus, främst av fysiska, psykiska och sociala aspekter. Genom att undersöka hur lärandet i naturorientering påverkas av undervisning på skolgården eller i skolans närmiljö lyfts för- och eventuella nackdelar vilka kan ge en insikt om didaktiken och dess utfall. LÄS MER

 2. 2. Barns representation av sin materiella närmiljö : En studie gjord med utgångspunkt i barns fotografier av sin förskola i Sverige och Sydafrika

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Victoria Alvarsson; Hanna Engels; [2020]
  Nyckelord :Children s photographs; preschool; Sweden; South Africa; material environment.; Barns fotografier; förskola; Sverige; Sydafrika; materiell miljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck som viktigt i den materiella miljön i en svensk respektive sydafrikansk förskolekontext, via barns fotografier. I studien deltar två förskolor, en i Sverige och en i Sydafrika. Barnen fick i uppgift att fotografera sin förskolas materiella miljö. LÄS MER

 3. 3. "Eftersom skolan ligger som den gör så blir det..." : Lärares uppfattningar om hur skolors placering påverkar SO-undervisningen i F-3

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lisa Axelsson; Peter Cronstrand; [2019]
  Nyckelord :landsbygd; glesbygd; tätort; närområde; närmiljö; likvärdighet; stad; undervisning; F-3; lärare; geografi;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om hur lärare arbetar med skolans närområde i sin undervisning,samt vilken påverkan närområdet har på lärares förutsättningar för undervisning. Studien byggerpå 7 stycken semi-strukturerade intervjuer med lärare på landsbygd och i stadsmiljö. LÄS MER

 4. 4. De ska tycka naturen är kul - en kvalitativ studie om lärares naturundervisning i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fannie Wärnerson; Therese Jansby; [2019]
  Nyckelord :Förskoleklass; Intervjuer; Lärare i förskoleklass; Natur; Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Varje barn har rätt att lära sig om sin omgivning och närmiljö. Undervisning om naturen måste börja redan i förskoleklass, men denna sortens undervisning kan se väldigt olika ut beroende på skola och kommun. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskoleklass undervisar om naturen. LÄS MER

 5. 5. Selektiva traditioner i NO i grundskolans mellanår : Sex lärares uppfattningar om utomhusundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rikard Södergren; Jonathan Ajdert; [2019]
  Nyckelord :Utomhusdidaktik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning; selektiva traditioner; systematiska undersökningar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sex verksamma mellanstadielärares syn på och arbete med utomhusundervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Studien tar även upp hur lärarna ser på de förutsättningar som finns för att bedriva utomhusundervisning inom naturvetenskapen. LÄS MER