Sökning: "närmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet närmiljö.

 1. 1. Att lära in ute : En kvalitativ studie om pedagogiskt arbete i utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Förskola Närmiljö Pedagogiskt ansvar Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Denna rapport är en kvalitativ studie genomförd i norra Sverige. Studiens syfte var attutveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om pedagogiskt arbete i utemiljö. Föratt besvara rapportens syfte formulerades tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. De ska tycka naturen är kul - en kvalitativ studie om lärares naturundervisning i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fannie Wärnerson; Therese Jansby; [2019]
  Nyckelord :Förskoleklass; Intervjuer; Lärare i förskoleklass; Natur; Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Varje barn har rätt att lära sig om sin omgivning och närmiljö. Undervisning om naturen måste börja redan i förskoleklass, men denna sortens undervisning kan se väldigt olika ut beroende på skola och kommun. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskoleklass undervisar om naturen. LÄS MER

 3. 3. Matematik i förskolans närmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennie Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; närmiljö; matematiska aktiviteter; matematisera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare inblick i hur närmiljön bidrar till förskolebarns matematikskapande. Detta avses att göras genom två frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Selektiva traditioner i NO i grundskolans mellanår : Sex lärares uppfattningar om utomhusundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rikard Södergren; Jonathan Ajdert; [2019]
  Nyckelord :Utomhusdidaktik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning; selektiva traditioner; systematiska undersökningar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sex verksamma mellanstadielärares syn på och arbete med utomhusundervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Studien tar även upp hur lärarna ser på de förutsättningar som finns för att bedriva utomhusundervisning inom naturvetenskapen. LÄS MER

 5. 5. Vård i rörelse : En kvalitativ intervjustudie om den mobila vården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christofer Teske; Sara Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Mobile care; close care; mobile team; emergency care; security; patient safety; organization; collaboration; patients; Den mobila vården; nära vård; mobila team; akutsjukvård; trygghet; patientsäkerhet; organisation; samverkan; patienten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i hemmet tycks bli allt mer nödvändigt när befolkningen blir allt äldre och det förordas i nationella utredningar om framtidens vårdorganisation. Det finns dock stora utmaningar med att förflytta vård av akut sjuka patienter från akutmottagningar till patienters hem. LÄS MER