Sökning: "närmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet närmiljö.

 1. 1. En hälsofrämjande närmiljö En kvalitativ studie om seniorers möjligheter till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Lindstedt; [2021-10-22]
  Nyckelord :hälsa; närmiljö; self-efficacy; senior;

  Sammanfattning : En ökande medellivslängden innebär utmaningar för både individen och samhället. När viåldras förändras kroppens sammansättning och vi blir känsligare för yttre påfrestningar. Hurvi åldras beror på flera samverkande faktorer som arv, livsstil och sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Färgreglering av stadsmiljöer : Planerares möjlighet och skyldighet att reglera färgsättgningen för att skapa goda livsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Julia Vissberger; [2021]
  Nyckelord :fysisk; planering; färg; färgreglering; stadsbyggnad; plandokument; planerare;

  Sammanfattning : En av de mest väsentliga komponenterna vid gestaltning av stadsmiljöer är färgsättningen. Färgsättningen kan visa på samhörighet bland byggnaderna i ett bostadsområde men också särskilja en byggnad från mängden. Kanske är det lättare att förstå sig på färgsättningen genom en liknelse med en konstnär. LÄS MER

 3. 3. ¨Samhällsplanering är jätteviktigt för hälsan då det påverkar hur jag väljer att röra på mig¨ : en kvalitativ studie om hur samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Stephanie Renfro; [2021]
  Nyckelord :Community planning; health promotion; physical activity; public health; safety; Folkhälsa; fysisk aktivitet; hälsofrämjande arbete; samhällsplanering; trygghet;

  Sammanfattning : Inledning: Samhällsplanering är i Sverige en stor anledning till att fysisk inaktivitet, övervikt och fetma har ökat i befolkningen. Den dagliga motionen har minskat avsevärt eftersom samhället är utformat så att individer inte ska behöva anstränga sig fysiskt. LÄS MER

 4. 4. Kartan, eleverna och läraren : En undersökning av geografiundervisningen kring kartor och rumslig uppfattning och dess digitala inslag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Darius; [2021]
  Nyckelord :children’s´ mapping; spatial perception; digitalization; TPACK; barns geografi; rumslig uppfattning; digitalisering; TPACK;

  Sammanfattning : Geografin, kartan och vårt samhälle blir alltmer digitaliserade. Vi lever i en globaliserad värld och kan ta del av stora delar av världen genom våra olika digitala hjälpmedel hemma från soffan. LÄS MER

 5. 5. Det dolda kulturlandskapet : Okända fartygslämningar i vår närmiljö.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Lennarth Högberg; [2021]
  Nyckelord :Shipwreck; wrecks; Side scan sonar; Side scan sonar-mapping; Sawmill industry.; Fartygslämning; fartygsförlisning; vrak; Side scan sonar; Side scan sonar-kartering; industriminnen; sågverksindustri;

  Sammanfattning : Along Sweden’s east coast there are thousands of well-preserved shipwrecks after an extensive shipping that stretches far back in history. The Baltic Sea is a unique sea in the sense that the ship worm Teredo Navalis cannot live here, which means that the ship’s timber is well preserved under water. LÄS MER