Sökning: "närområdet för barn"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden närområdet för barn.

 1. 1. "Allt du gör inne, kan du göra ute" : En intervjustudie om förskollärares syn på undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Terese Svensson; Liselotte Bertilsson; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; undervisning; utomhus; utomhusvistelse; utvecklingspedagogisk teori; lärandets objekt; lärandets akt; barnperspektiv; barns perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares syn på undervisning utomhus, med särskilt fokus på vad barn lär och hur undervisningen bedrivs. Studiens syfte har konkretiserats till två forskningsfrågor som lyder: ”Hur motiverar förskollärare undervisning utomhus i förhållande till barns lärande och utveckling?” och ”Hur använder förskollärare utomhusmiljön för att bedriva undervisning utomhus?”. LÄS MER

 2. 2. Den förändrade användningen av allmänna platser under Covid-19-pandemin : En studie om hur samtida stadsutvecklingsprojekt fungerar i kristider

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Alice Söderqvist; Johanna Billberg; [2021]
  Nyckelord :Stadsplanering; täthet; urban design; Covid-19-pandemin; social hållbarhet; kris; barn i planeringen; cov-sars-19;

  Sammanfattning : Det har gått över ett år sedan viruset Covid-19 klassificerades som en pandemi i världen. Händelsen har förändrat vårt sätt att leva, på ett sätt som vi inte hade en aning om innan. Restriktioner, rekommendationer och nya lagändringar har abrupt implementerats i samhället. LÄS MER

 3. 3. Säkrare trafikmiljö kring skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Holmstedt; [2020]
  Nyckelord :Trafik; barn i trafik; oskyddade trafikanter; aktiva skoltransporter;

  Sammanfattning : Barns cyklande till skolan har minskat mycket sen 90-talet. Det blir allt vanligare att föräldrar skjutsar sina barn till skolan. I en undersökning som Trafikverket gjorde 2012 var det nästan hälften av föräldrarna som upplevde att deras barns skolväg var osäker när det går eller cyklar till skolan. LÄS MER

 4. 4. Naturen i förskolan : pedagogers syn på arbetet med och vistelsen i naturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Nöller; [2020]
  Nyckelord :naturen; förskola; barn; hälsa;

  Sammanfattning : Forskningen som lyfts fram i den här studien visar att vistelse i natur har positiv påverkan på barn när det gäller utbildning, socialt samspel fysik, psykisk hälsa samt stresshantering. Samtidigt tyder mycket på att barn idag har mindre kontakt med naturen idag då andra aktiviteter tar över samt att naturen för många idag är mindre lättillgänglig. LÄS MER

 5. 5. Informationsfilm om utbyggnationen av Stockholms tunnelbana : En studie om hur rörlig bild kan användas för att informera berörda barn i skolmiljö om en byggprocess

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therese Granlund; [2019]
  Nyckelord :information design; informative illustration; animation; informationsdesign; informativ illustration; animation; film;

  Sammanfattning : As Stockholm grows, Region Stockholm have begun the extensive work on expanding the subway for increased opportunities to commute. The construction process will take several years to complete and will cause complications such as noise and vibration that are likely to affect people and businesses in the immediate area. LÄS MER